Third Culture Kids

‘Third Culture Kids’ brengen een aanzienlijk deel van hun jeugd buiten de paspoortcultuur van hun ouders door. Vertaald betekent het ‘derde cultuur kinderen’. In het Engels is de afkorting 'TCK's'.

Tijdens het opgroeien krijgen ze elementen van verschillende elkaar overlappende – en soms tegenstrijdige culturen mee, waardoor hun identiteit gevormd wordt. 

Hun gevoel van verwantschap is vaak verbonden met deze ‘derde cultuur-ervaring’; een ervaring die wordt gedeeld door anderen met een vergelijkbare achtergrond, zoals kinderen van militairen, expats en andere zendingskinderen. 

Als je een hart heb voor zendingskinderen en zoekt naar mogelijkheden om hen te helpen, klik hier.

WAT WE DOEN

Hoe we voor gezinnen en kinderen binnen OMF zorgen.

We zijn er vast van overtuigd dat God ouders de verantwoording heeft gegeven om hun kinderen op te voeden en op dat vlak alle beslissingen te nemen. OMF biedt ondersteuning, handvatten en advies.

De TCK-adviseur in het thuisland is beschikbaar om zorgen met betrekking tot hun kinderen met de ouders te bespreken. De TCK-adviseur in het zendingsland bespreekt de scholingsmogelijkheden en behoeften van het gezin met de ouders. Deze bespreking helpt bij de besluitvorming over de plaatsing van een gezin. Op het aanvraagformulier staan vragen met betrekking tot de gevoelens van de kinderen; oudere kinderen (pre-tieners en ouder) wordt rechtstreeks gevraagd naar hun mening over de geplande overgang.
De Oriëntatiecursus duurt drie en een halve week en vindt plaats in OMFs International Centre in Singapore, met KidZone als apart programma voor de kinderen. KidZone is een bewust op leeftijd afgestemd programma om kinderen te helpen omgaan met een overgang, een andere cultuur te leren waarderen, positief met emoties om te gaan, en zich gewaardeerd te voelen als onderdeel van de OMF-familie.
Tijdens de reguliere tweejaarlijkse evaluatie die elke veldwerker krijgt, wordt de ouders gevraagd hoe het met hun kinderen gaat, en wat ze aan positiefs en aan problemen tegenkomen in hun opleiding. Daarnaast bestaat de tweejaarlijkse gezondheidsbeoordeling uit een grondige medische keuring voor zowel volwassenen als kinderen.
De TCK-adviseur op het veld heeft doorlopend contact met de familie, om te helpen bij de oriëntatie op het land en om vervolgens waar nodig ondersteuning, advies en bemoediging te bieden. Elk gezin wordt gestimuleerd om in een vroeg stadium een meerjarenplan te ontwikkelen voor de opvoeding van hun kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als de beoogde bestemming voor hoger dan wel universitair onderwijs, en de beste timing van een bepaalde overgang in hun zendingsbediening. Gezinnen binnen OMF kunnen uit een breed scala aan onderwijsopties kiezen, waaronder nationale scholen (27%), thuis- en online onderwijs (30%), internationale scholen (9%), internationale christelijke scholen (29%), en internaat (5%). OMF-kinderen die intern gaan (meestal middelbare scholieren) doen dat ofwel in een internaat dat onafhankelijk van OMF wordt gerund, of naar een door OMF beheerd internaat in gezinsstijl, gecombineerd met een lokale dagschool. Medewerkers in een OMF-internaat worden met bijzondere zorg gekozen, getest en ondersteund, vanwege de enorme verantwoording die hun wordt toevertrouwd. Het instapprogramma wordt voortdurend verbeterd in overeenstemming met de huidige best practice-normen, inclusief die voor de veiligheid van kinderen.
Waar mogelijk biedt de TCK-adviseur in het thuisland van het gezin ondersteuning aan jongvolwassen TCK's wanneer ze weer teruggekeerd zijn naar het paspoortland van hun ouders.

Jongvolwassenen worden tot de leeftijd van 24 jaar opgenomen in de financiële ondersteuning, administratie, enzovoorts. Alle TCK's waarvan de ouders bij OMF hebben gediend, worden beschouwd als onderdeel van de OMF-familie.

Volwassen derde-cultuur kinderen

Er zijn duizenden OMF derde-cultuur kinderen over de hele wereld. Misschien ben jij er een? Je ouders hebben korte of zelfs lange tijd bij OMF gediend in de tijd dat je opgroeide, dus je was en maakt nog steeds deel uit van de OMF-familie. Zoals in elk gezin is de band sterk of minder sterk, wat uw connectie met OMF ook is, we willen dat u weet dat we er nog steeds voor u zijn en dat we om u geven.

Hoe denk je dat jouw TCK-ervaringen zich verhouden tot de wereld van vandaag? Op welke manier heeft je TCK-opvoeding invloed op wat je doet en hoe je nu leeft? Ben je geïnteresseerd om in contact te komen met anderen met een vergelijkbare achtergrond? Heb je een verhaal dat je graag wilt vertellen? We horen graag van je!

Als OMF vinden we de zorg voor TCK’s erg belangrijk. Annelies Bout is TCK-coördinator namens OMF Nederland. Je kunt haar bereiken via het mailadres: nl.tck@omfmail.com.

Bronnen

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.