Onderzoek & Archivering

Zendingsonderzoek

OMF Mission Research publiceert het 'Mission Round Table' tijdschrift, organiseert zendingsonderzoek consultaties, heeft contact met OMF centra over belangrijke zendingsissues, en houdt toezicht op de OMF archieven in Singapore.

MRT tijdschrift

'Mission Round Table' is het OMF-tijdschrift voor reflectieve beoefenaars.

Mission Round Table‘ (MRT) richt zich op zending vandaag de dag in Azië, bekeken vanuit het perspectief van reflectieve beoefenaars. Artikelen richten zich op het voorzien in Bijbelse, theologische en missiologische funderingen voor het denken over zending en concrete voorbeelden die de theorie in de praktijk ankeren. 

 

Drie keer per jaar wordt het tijdschrift uitgegeven, voor veldwerkers, docenten en studenten van zending. En voor mensen die betrokken zijn bij zending via lokale gemeenschappen of andere organisaties. 

OMF Archieven

Ons verleden bewaren voor de toekomst

Archiefmateriaal van CIM-OMF bevindt zich in verschillende OMF centra en ook in andere instellingen die hieronder vermeld worden.

Het bewaarde materiaal geeft inzicht in het verleden en voorziet in historische informatie over de groei van Christus’ kerk in Oost-Azië. Het archief bevat vele verhalen over wat God heeft gedaan. We willen met het vertellen en doorgeven van de verhalen God de glorie geven. 

Onderzoekers die toegang willen tot het materiaal in de OMF International Center Archieven kunnen daarvoor een verzoek indienen door contact op te nemen met ons ten minste één maand voor het voorgestelde bezoek. 

We verwelkomen donaties van materiaal dat historisch belang heeft met betrekking tot CIM/OMF. Als u materiaal wenst te doneren, vertelt u ons dan alstublieft meer over het materiaal door contact op te nemen met OMF internationaal. 

Internationale OMF-archieven in Singapore

De bezittingen van de archieven van OMF International omvatten collecties van CIM-OMF boeken, openbare en interne publicaties, audiovisuele materialen die geproduceerd zijn door CIM-OMF, en microfilm van CIM bezittingen in het Billy Graham Center.

Documenten die bewaard worden hebben betrekking op CIM, de meeste waarvan van na 1950 zijn en betrekking hebben op het internationale hoofdkwartier van OMF.

OMF United Kingdom Archieven

De bezittingen van OMF Engeland (United Kingdom) bevatten uitgebreide verzamelingen foto’s, boeken, periodieken, gebedsbrieven, kaarten en andere annalen, waarvan sommige teruggaan tot de stichting van CIM. Sommigen hebben betrekking op zending in China in het algemeen, gedateerd van vóór CIM. Er is ook een archief van documenten van individuele CIM/OMF zendelingen, zowel op papier en elektronisch. Er zijn ook audiovisuele materialen met betrekking tot OMF.

OMF USA Archieven

De OMF America archieven bestaan voornamelijk uit boeken en periodieken die betrekking hebben op de geschiedenis en het werk van CIM/OMF in Oost Azië. Er zijn ook boeken en periodieken die informatie bevatten met betrekking tot verschillende Amerikaanse zendingen die geaffilieerd waren aan de organisatie; materiaal dat specifiek betrekking heeft op de Amerikaanse kantoren (vroeger gevestigd in Pennsylvania); en documentatie over acties en bestuur van na 1950.

SOAS Universiteid van Londen

Het gaat voornamelijk om gegevens van vóór de jaren vijftig: CIM-OMF-gegevens, inclusief notulen van de London Council; Notulen van de CIM China-raad; James Hudson Taylor-papieren; persoonlijke en privépapieren van missionarissen; gegevens met betrekking tot Chefoo-scholen; CIM-foto's; CIM-OMF-publicaties (gidsen van missionarissen en missiestations, veldbulletins, China Millions/East Asia Millions, enz.).

Archieven of Wheaton College

De bezittingen zijn voornamelijk van vóór 1950: correspondentie, notulen, overzichten, nieuwsbrieven, brochures, foto’s, boekmanuscripten, dia’s, audiotapes, fotoalbums, en materiaal dat het begin van de tak van CIM in Noord-Amerika documenteert. Het gaat over kerkplanting, evangelisch, medisch, onderwijskundig en literatuurwerk in China tot aan 1951 en over de reorganisatie en transformatie van CIM naar OMF.

Hong Kong Baptist University

De bezittingen zijn materialen in microvorm van SOAS. De sectie over Digitalisering Projecten heeft een 'China through the eyes of CIM missionaries' database die 225 negatieven van lantaarnplaten en glasplaten bevat van afbeeldingen van portretten, landschappen, omgeving en architectuur in China alsmede afbeeldingen die de socio-economische activiteiten van de Chinezen documenteren van de jaren 1900 tot in de jaren 1930. Toegang tot de lijsten gaat via HKBU; de Hong Kong Baptisten Universiteit.

Archieven van CIM publicaties

China Inland Mission publiceerde de eerste editie van het maandblad ’China’s Millions’ in Londen in juli 1875. Publicatie van de Noord-Amerikaanse en Australische edities van ’China’s Millions’ startten in 1893. Gescande kopieën van de Britse en Noord-Amerikaanse edities van ’China’s Millions’ (1875-1935) kunnen worden gedownload via de ‘Internet Archives’ van Yale University. 

Andere CIM publicaties, inclusief boeken en verslagen zijn ook beschikbaar als download via online archieven.

Historische verhalen van CIM en OMF

Meer informatie is beschikbaar

Veel informatie is online beschikbaar en toegankelijk. Op de internationale website van OMF zijn er veel artikelen beschikbaar zoals:
  • Keerpunten in de geschiedenis van de China Inland Mission;
  • Pioniers die de weg baanden naar het hart van China;
  • Werk van vroege CIM werkers onder taalgroepen;
  • Getrouwe dienstknechten;
  • Tegen de stroom inroeien.

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.