Privacyverklaring

OMF Nederland (hierna OMF) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

De toepassing van dit privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens

OMF is een stichting gericht op zending in Oost-Azië en roept haar achterban via diverse communicatie-uitingen op om het realiseren van de doelstelling van onze stichting mede mogelijk te maken. Daartoe houdt OMF een administratie bij waarin gegevens van personen uit haar achterban worden vastgelegd. Ten einde de achterban van actuele en relevante informatie te voorzien worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

  • Naam en aanhef
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN-rekeningnummer

Het verzamelen van deze persoonsgegevens gebeurt onder andere via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen of evenementen en / of wanneer je je aanmeldt als donateur of medewerker of deelnemer aan evenementen. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. De financiële gegevens worden verzameld om uitvoering te kunnen geven aan een door een donateur verstrekte (doorlopende) incasso uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie).

De persoonsgegevens die OMF verzamelt worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Daar waar ze aan derden worden verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van een verzending van een periodieke uitgave), gebeurt dit op basis van een verwerkersovereenkomst met de derde partij. Deze verwerkersovereenkomsten voldoen aan de geldende privacy wetgeving.

Bezoek aan onze website
De website van OMF maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt kunnen worden om de gebruikerservaring van de website te optimaliseren. De website van OMF Internationaal, waarvan de Nederlandse website een onderdeel is, maken zoals vrijwel alle websites gebruik van cookies om je de beste gebruikservaring te bieden.

Waar gebruiken we je e-mailadres voor?
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of bladen, als donateur of informatieaanvrager je e-mailadres aan OMF hebt verstrekt, wordt dit e-mailadres gebruikt om je op de hoogte te brengen van de voortgang van ons werk, actueel nieuws en de behaalde resultaten. In incidentele gevallen kan er een verzoek gedaan worden voor een financiële bijdrage (bijvoorbeeld ten behoeve van drukkosten van periodieke uitgaven).

Je gegevens inzien of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. OMF is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van OMF, Zielhorsterweg 57, 3813 ZX Amersfoort.

Afmelden voor communicatie uitingen
Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt je je op elk moment afmelden bij de administratie van OMF, telefonisch: 033 – 203 70 31 (tijdens kantooruren van ma-vr) of per e-mail: nl.info@omfmail.com.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
OMF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische (IT) maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via nl.info@omfmail.com telefoonnummer 033 – 203 70 31.

Vragen?
Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt je aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

OMF Nederland
t.a.v. de heer H. Colenbrander
Zielhorsterweg 57
3813 ZX Amersfoort
033 – 203 70 31 | nl.nd@omfmail.com

OMF behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als dit aan de orde is vermelden we dat op deze pagina.

V4-202305

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.