Uitgezonden worden in de wereld

Zending is Gods idee. God is een zendende God. OMF werkt samen met kerken, lokale organisatie en andere zendingsorganisaties om mensen te brengen op de plek waar God hen zendt.

OMF New Horizons

Het New Horizons-team is verantwoordelijk voor de groen gearceerde landen.

Wij geloven dat God aan het werk is namens de volkeren van Oost-Azië door contexten te sturen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

OMF New Horizons is een wereldwijd team dat op zoek is naar wederzijds voordelige partnerschappen in landen zonder een OMF-kantoor.

We werken samen met zendingsorganisaties en kerken in nieuwe zendingscontexten zodat bidders en werkers betrokken zijn en bijdragen aan het verkondigen van het evangelie onder de volkeren van Oost-Azië.

Nederlandse partners

OMF Nederland werkt samen met onder andere onderstaande organisaties:

Hoe weet ik of OMF een goede organisatie is voor mij?

We zoeken mensen met vaardigheden op het gebied van Bijbelonderwijs, gezondheidszorg, IT, media en nog veel meer. Als God je roept, dan is er een plek voor jou. Graag gaan we met jou op reis om deze plek te ontdekken.

Toerusting en training van nieuwe zendingswerkers op het gebied van taal, cultuur en crossculturele vaardigheden is belangrijk voor OMF. Daarmee zorgen we ervoor dat je het nieuwe land snel een niet thuis voor je wordt.

We zetten in op een langetermijn relatie met jou. En om langetermijn effectief en vruchtbaar te kunnen werken, investeren we veel in de zorg en continue ontwikkeling van jou als zendingswerker.

Deze ondersteuning en zorg wordt gegeven vanuit het lokale veldkantoor en waar nodig en gewenst ook vanuit Nederland.

Training & Ontwikkeling

Investering in het welzijn en ontwikkeling van jou als zendingswerker is belangrijk voor OMF.

Alle zendingswerkers zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan trainingen en workshops op veel verschillende vlakken.

Het doel van deze trainingen is dat je verder groeit in je relatie met Jezus, en ook in je kennis, vaardigheden en gevoeligheid ten aanzien van de mensen die je mag dienen.

OMF zendelingen besteden tijdens hun eerste vier jaar op het veld de meeste tijd aan training. Hiermee laat de organisatie zien dat we Oost-Azië en haar mensen serieus nemen. We houden van hun taal, hun cultuur en we willen hen goed begrijpen. We willen horen en voelen wat hen drijft, waar hun hart voor klopt. Ons verlangen is om het goede nieuws van Jezus Christus te delen, maar we willen dat dit goede nieuws vreugdevol ontvangen wordt, en niet door ons wordt opgelegd.

1 maand oriëntatiecursus in Singapore of online​​​​​​​

Dit is voor alle zendingswerkers de laatste stap in de voorbereidingen voordat ze voor middellange- of langetermijn worden uitgezonden. Deze cursus is bedoeld voor de laatste praktische, mentale en geestelijke voorbereidingen. Normaliter vindt deze cursus plaats in Singapore, en dit helpt in de transitie naar de uiteindelijke bestemming.

Tijdens de cursus is er ook uitgebreid gelegenheid om OMF leiders, IT mensen, medische adviseurs en mensen in andere ondersteunende rollen te ontmoeten.

Voorbereiding als kandidaat-zendeling in Nederland

Als je geïnteresseerd bent in zendingswerk in Oost-Azië is de eerste stap dat we kennismaken op ons kantoor in Amersfoort. In een ontspannen setting leren we elkaar beter kennen en luisteren we naar je verhaal. Je leert meer van OMF, onze visie, waarden en manieren van werken. Maar ook over mogelijkheden die er zijn. Na het eerste gesprek geven we je de gelegenheid om alles te laten bezinken en God om verdere leiding te vragen.

Als je ervaart dat je met OMF verder mag reizen volgen er nog een aantal gesprekken. We gaan dieper in op je roeping, en in een open sfeer bespreken we alle onderwerpen die aan orde moeten komen. Als we na verloop van tijd ervaren dat God ons aan elkaar verbindt starten we met de officiële kandidatenprocedure. Stap voor stap helpen we je door dit proces van training en voorbereiding heeft. Ook helpen we je bij het opzetten van een meelevende en biddende achterban en leggen we contact met je gemeente.

Eenmaal op je eindbestemming start een intensieve periode van taal- en cultuurstudie, de zogenoemde ‘Daniel Learning’ (Daniël 1:3-4). In deze fase:

1) Heb je een persoonlijke taal- en cultuur trainer. Iemand die met jou door de fase van Daniël Learning heeft gaat.

2) Een realistisch lesplan dat je helpt om gestructureerd de taal en cultuur te leren.

3) Leer je samen met anderen, zowel met medestudenten als lokale mensen die jou wegwijs maken.

4) Wordt de vooruitgang goed gemonitord en wordt waar nodig bijgestuurd en maatwerk geleverd.

Om zendingswerkers in de gelegenheid te stellen zich te blijven ontwikkelen biedt OMF cursussen en trainingen aan op het gebied van bijvoorbeeld:

- Mobilisatie
- Lesgeven en spreken over grenzen van cultuur
- Gemeentestichting
- Werken in teams en met strategie ​​​​​​​
- Coaching
- Creation Care (zorg voor de schepping)

We verlangen ernaar dat elke zendingswerker zich ontwikkeld tot iemand die anderen positief beïnvloed en in staat is om anderen te laten bloeien.

Ieder van ons heeft de van God ontvangen mogelijkheid en verantwoordelijkheid om andere te laten groeien als persoon en als kind van God. Hetzij als leider, hetzij als iemand die anderen inspireert voor zending, hetzij als evangelist of leider van een Bijbelstudiegroep. OMF biedt daarvoor ook diverse trainingen aan en je krijgt de ruimte om snel nieuwe verantwoordelijkheden op je te nemen.

Gezinnen en kinderen

Wat is een 'Third Culture Kid'?

 Bij OMF zijn singles, stellen zonder kinderen en gezinnen even welkom en nodig. Iedereen brengt unieke gaven, ervaringen en mogelijkheden mee. Als single heb je meer vrijheid en flexibiliteit en een betere aansluiting bij sommige doelgroepen. Hetzelfde geldt voor gezinnen met kinderen. Niet zelden ontstaan er mooie mogelijkheden om via kinderen het ijs te breken en waardevolle contacten te leggen. Als je je als gezin aanmeldt bieden we uitgebreide begeleiding, bemoediging en ondersteuning bij de voorbereiding, tijdens uitzending en na terugkeer. Bijzondere aandacht gaat dan uit naar jullie kinderen, die ook wel Third Culture Kids (TCK’s) worden genoemd. Jullie kinderen zullen een groot deel van hun kindertijd doorbrengen in een andere cultuur dan die van jullie als ouders. Dit heeft een grote impact op hun identiteit en gevoel van thuiszijn.

 In de Bijbel staat een verhaal van een man die ook Third Culture Kid was. Hij werd geboren in Bethlehem, werd een vluchteling in Egypte, groeide op in Nazareth. De Zoon des Mensen heeft geen plek gehad om Zijn hoofd neer te leggen (Lukas 9:58). Jezus kan zich óók met jullie kinderen identificeren.

In zowel Nederland als in elk land waar OMF actief kun je gebruik maken van de diensten van de zogenoemde TCK Advisor. Je kunt met hem / haar dingen bespreken die verband houden met de aanstaande verhuizing van je kind(eren) naar een andere cultuur. Denk aan scholing, contact met familie, afscheid nemen enzovoort. Maar ook tijdens verlof en na terugkeer is er aandacht voor je kinderen vanuit Nederland. Onder andere door een kinder-debrief waarbij kinderen op een manier die past bij hun leeftijd geholpen worden om alle ervaringen en emoties een plek te geven.

Tijdens de oriëntatiecursus in Singapore is er ook een leeftijdsgebonden programma voor de kinderen, zodat zij net als de ouders geholpen worden tijdens de eerste weken van transitie.
Emotionele en fysieke veiligheid voor kinderen zijn topprioriteit voor OMF. We geloven dat dit onze verantwoordelijkheid is en ontwikkelen ons veiligheidsbeleid op dit punt continue. Onderdeel van het Handbook van OMF is de Child Safety Policy. Daar staat onder andere in dat iedereen binnen OMF die met kinderen werkt extra gescreend wordt.

Medische zorg & Welzijn

Fysieke, mentale en emotionele gezondheid zijn belangrijk. Zendingswerkers kunnen gebruik maken van een netwerk van artsen en medische adviseurs in welk land ze ook werkzaam zijn. Dat begint in al in Nederland tijdens de kandidatenprocedure als er een medische keuring moet plaatsvinden. De medisch adviseurs worden ondersteund door het International Medical Team in Singapore. De diensten die medisch adviseurs aanbieden bestaan onder andere uit:

Screening, medisch gecontextualiseerd advies, counselling, advies en ondersteuning rondom verzekeringen en medische check-ups.

“Goede medische zorg stelt zendingswerkers in staat om langer en met meer impact te dienen in de zending. Het bevordert het welzijn van de werkers, en verkleint de kans op vervroegde terugkeer.”

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.