Ons verhaal

我们的故事

Ons verhaal begint met één man die bid om 24 werkers die naar China willen gaan. Vandaag bestaat ons team uit meer dan 2.500 zendingswerkers in meer dan 40 landen in Oost-Azië.

Wie startte de 'China Inland Mission' (CIM)?

James Hudson Taylor (1832-1905) richtte OMF International op onder de naam China Inland Mission (CIM). Ik 1855 vertrokken Hudson en zijn vrouw Maria met hun kinderen en 16 zendelingen uit Engeland naar China. Vanuit het verlangen om ook de provincies in het binnenland van China te bereiken met het Evangelie werd er veel gebeden om meer werkers. Deze kwamen er ook in de decennia die volgden.

In het 155 jarige bestaan van OMF hebben we Gods trouw ervaren. We gaan door met ons werk vanuit de onveranderde visie om in heel Oost-Azië authentieke christelijke geloofsgemeenschappen en kerken te zien ontstaan en bloeien. Dat doen we samen met kerken, zowel lokaal in Oost-Azië als in de landen waar vanuit de zendingswerkers gezonden worden.

Geschiedenis van het Christendom in Oost-Azië.

Geschiedenis van Christendom in Oost-Azië

Vroege pogingen om het evangelie te delen met mensen in China, zoals de Nestorische christenen in 635 na Christus ondervonden veel tegenstand en vervolging. Toen in 1839 de opiumoorlog uitbrak en protestantse zendelingen China aandeden, was er nog niet veel veranderd. Nog steeds werd er weinig voortgang geboekt en was er veel tegenstand. Niet in de laatste plaats macro-politieke en -economische omstandigheden en de invloed van koloniale machten daarop. In deze context reist Hudson Taylor voor het eerst naar China, uitgezonden door de Chinese Evangelization Society (CES).

Hudson Taylor werkt voor de Chinese Evangelization Society (CES).

Hudson Taylor werkt voor de Chinese Evangelization Society (CES)

Hudson Taylor werkt zes jaar in China met de Chinese Evangelization Society. In die tijd trouw hij met Maria Dyer, die ook zendeling was in China. Hudson Taylor vertrekt uit China, maar neemt een groot verlangen om de miljoenen mensen in de binnenlanden van China te bereiken mee terug. Hudson Taylor vertrekt bij de China Evangelization Society.

De China Inland Mission (CIM) wordt opgericht.

De China Inland Mission (CIM) wordt opgericht

Met een bezwaard hart loopt Hudson Taylor op het strand van Brighton: ‘Terwijl de onverdraaglijke gedachte zich aan mij opdrong dat er hier een kerk vol zit met meer dan 1.000 tevreden christenen maar ondertussen miljoenen mensen in China verloren zijn omdat zij niet weten van hun Redder, overwon God mijn ongeloof en gaf ik me over aan God voor Zijn dienst.’ Op die dag bid Hudson Taylor voor 24 bereidwillige en talentvolle werkers: twee voor elk van de elf provincies en Mongolië.

Het schip Lammermuir hijst de zeilen.

Het schip Lammermuir hijst de zeilen

Hudson Taylor vertrekt uit Engeland met het zeilschop de Lammermuir op weg naar China, samen met zijn gezin en 16 werkers. De CIM zendelingen bezoeken de provincies van China gekleed op z’n Chinees, prediken het evangelie en proberen gemeenten te stichten. Tegen het einde van 1866 zijn er 24 zendelingen op vier plekken door heel China heen.

Twee keer gebed om groei. De Zeven van Cambridge.

Twee keer gebed om groei

Terwijl het aantal zendelingen is gegroeid tot 100, wordt er gebeden voor 70 nieuwe werkers. God geeft de CIM er 73 in een tijdsbestek van drie jaar. De Zeven van Cambridge volgen kort daarna. Gods voorziet opnieuw als er gebeden wordt om nog eens 100 nieuwe werkers, en er binnen het jaar 102 mensen vertrekken naar China. 

Wat was de Boxer opstand?

Boxer opstand

Onder de oppervlakte is het klimaat voor buitenlanders al een tijdlang negatief. Deze wordt ronduit gevaarlijk als de zogenoemde Boxer beweging, een ultranationalistische groep in China zich voorneemt om alle buitenlanders uit China te verdrijven. Tijdens deze opstand worden veel buitenlanders gedood, waaronder ook 53 CIM zendelingen en 21 van hun kinderen. Desondanks groeit de CIM in die periode tot 933 mensen.

De ter aarde bestelling van Hudson Taylor in 1905.

Hudson Taylor overlijdt

Na 50 jaar trouwe dienst in en voor China overlijdt Hudson Taylor op 3 juni in Changsha. Hij wordt begraven in Zhenjiang, naast zijn eerste vrouw Maria.

Zending naar de wereld.

Jaren van groei voor de CIM

In de eerste decennia van de CIM zijn werkers betrokken bij gemeentestichting, literatuurverspreiding, evangelisatie, gezondheidszorg en onderwijs. In 1915 zijn er 1.063 werkers actief op 227 plekken door heel het land. In 1934 bereikt het werk van CIM haar grootste omvang als er op 364 plekken bijna 1.400 werkers actief zijn.

Vervolging van zendelingen.

Groei in een moeilijke tijd

Tijdens de tumultueuze politieke situatie worden door heel China heen christenen vervolgd, gemarteld en ter dood gebracht. De helft van alle zendelingen in China vertrekt. In deze donkere tijd doet CIM een oproep tot gebed voor 200 nieuwe werkers. Deze komen er ook.

Doorgaande groei en velen worden gedoopt.

Doorgaande groei en velen worden gedoopt

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn er via het werk van CIM meer dan 200.000 mensen gedoopt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren vlak daarna delen zendelingen het evangelie met studenten, professionals en zelfs leiders in overheidsdienst. 

China Inland Mission

Vertrek met tegenzin

In 1949 komen de communisten aan de macht. Veel zendingsorganisaties vertrekken. In eerste instantie vraagt de CIM aan haar werkers om te blijven en er arriveren daarnaast ook nog eens 50 nieuwe werkers in 1948 en 1949. Maar in 1950 wordt duidelijk dat doorgaan met het werk vrijwel onmogelijk wordt, en alle CIM zendelingen vertrekken uit China.

Geschiedenis van China Inland Mission.

Besluit over de toekomst van CIM

De CIM besluit om haar werk voort te zetten en uit te breiden naar omliggende landen: Thailand, Maleisië, Japan, Filippijnen, Indonesië en Taiwan en daar onder andere de Chinese diaspora te dienen. Het nieuwe hoofdkantoor wordt in Singapore gevestigd.

Het oude logo van 'China Inland Mission' CIM.

Een nieuwe identiteit

De China Inland Mission wijzigt haar naam in Overseas Missionary Fellowship (OMF) in 1964 (in 1993 werd dit OMF International). OMF werft actief Oost-Aziaten als zendingswerkers en werkt samen met lokale kerken om nieuw werk te starten in 8 landen in de regio.

Groei en uitbreiding door heel Oost-Azië

Veel Aziatische kerken benaderen OMF met de vraag voor ondersteuning en werkers om zendingswerk te beginnen in landen om China heen. God leidt OMF naar een nieuw hoofdstuk in haar bestaan waarin het dienen van en samenwerken met lokale kerken nóg belangrijker wordt. 

Dr. Patrick Fung

Een Aziatische directeur

Dr. Patrick Fung wordt Algemeen Directeur van OMF International. De eerste Oost-Aziaat die deze rol vervult.

150 jaar Gods trouw.

150 jaar Gods trouw

In 2015 viert OMF International 150 jaar van Gods trouw en zorg voor de zendingsorganisatie.

De COVID-19 pandemie had impact op het werk van OMF.

Covid pandemie

OMF wordt geconfronteerd met geannuleerde vluchten, dichte grenzen en een onzekere toekomst door de Covid-19 pandemie. Desondanks voorziet God in alles wat nodig is, zowel in financieel opzicht voor alle 2.500 zendingswerkers en hun gezinnen als voor het werk. Het werk gaat door, op andere, creatieve en nieuwe manieren. Dat kan ook niet anders, wat God gaat door. Zijn werk is niet te keren, omdat Hij erover waakt.

OMF werkers in Japan.

Vandaag

Gods werk gaat door, en ook onze bijdrage als OMF daaraan. We blijven het goede nieuws van Jezus delen met de volken van Oost-Azië. In de afgelopen 155 jaar heeft God OMF gebruikt. Hoe zal Hij jou gebruiken?

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.