Over OMF

เกี่ยวกับเรา

OMF dient de kerk, en deelt en leeft het Evangelie met de volken van Oost-Azie. OMF werkt samen met +2.500 zendingswerkers uit +40 verschillende landen onder +100 bevolkingsgroepen in Oost-Azië.

Onze missie

We delen het goede nieuws van Jezus Christus in al haar rijkdom met de volken van Oost-Azië tot eer van God.

Onze visie

Door Gods genade zien we voor ons dat er onder elke bevolkingsgroep een beweging van Bijbelgetrouwe gemeenten ontstaat die zelf ook weer het Evangelie deelt met andere volken.

Op plekken in Oost-Azië waar er geen kerken zijn of beperkte mogelijkheden om kerk te zijn, zetten we ons biddend en dienstbaar in om gemeenten te stichten. Ons verlangen is om bloeiende lokale gemeenten te zien die met vreugde het goede nieuws delen met anderen.
De manieren waarop wij werken is net zo divers als de grote verscheidenheid aan mensen, lokale gemeenschappen en steden die we mogen dienen. Het begint altijd met gebed voor een bevolkingsgroep, en ons werk is ‘af’ als lokale gemeenten zelf mensen er op uit sturen om het Evangelie te delen. Tussen dat begin en eind vraagt onze inzet veel maatwerk en creativiteit. OMF zendingswerkers zijn o.a. betrokken bij ontwikkelingswerk, evangelisatie, het starten van een onderneming, gezondheidszorg, training, en onderwijs. Het is daarbij altijd ons doel om op elk terrein van het bestaan, het goede nieuws van Jezus Christus te delen in woorden, daden en houding.
De oprichter van OMF, Hudson Taylor, geloofde dat het evangelie alleen wortel kan schieten als zendelingen bereid zijn om zich te identificeren en zoveel mogelijk te vereenzelvigen met de cultuur van de mensen die zij dienen. Dit is nog steeds een kernwaarde voor OMF, en meer dan 150 jaar later richten we ons werk ook nog steeds op die manier in. Onze visie is nog steeds dezelfde. Ons verlangen is nog steeds dezelfde: authentieke christelijke, getuigende gemeenschappen en kerken onder de volken van Oost-Azië, waar deze zich ook bevinden.
Vorige slide
Volgende slide

Onze waarden

Als zendingsorganisatie, in samenwerking met lokale kerken in veel verschillende landen, zijn we geroepen om een biddende, aanbiddende en dienende gemeenschap te zijn die zich committeert aan zending en ontwikkeling onder en met Oost-Aziaten wereldwijd. We bidden dat God ons blijft vormen tot een dienende, aantrekkelijke en gezonde gemeenschap die het goede nieuws deelt en voorleeft, in het bijzonder aan hen die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord.

Hudson Taylor and family

We VERTROUWEN God

 • Bidden als een uiting van geloof is een integraal deel van ons leven en werk
 • We zijn afhankelijk van God voor een heilig leven, het dragen van vruchten en voor al onze
  noden
 • We nodigen andere uit om samen met ons te leven vanuit gebed en geloof

In 1865 richtte Hudson Taylor de China Inland Mission op en bad hij voor ‘bereidwillige en talentvolle werkers’ om samen te werken met hem. Met slechts 10 pond, maar ook met ‘alle beloften van God’ op zak zag hij zijn gebed verhoord worden en in al zijn noden voorzien worden. Een jaar later vertrokken Hudson en Maria Taylor en hun kinderen, samen met 16 zendelingen uit Engeland naar China.

We zijn een GEMEENSCHAP

 • We trekken gezamenlijk op in onze missie en visie
 • We ondersteunen en zorgen voor elkaar en delen onze middelen
 • We stimuleren elkaar
  om te bloeien als persoon en in het werk

We willen een werkomgeving maken waarin OMF zendelingen elkaar helpen en ondersteunen. Toen mijn man in het ziekenhuis lag werd ik erg geraakt toen er vaak een maaltijd voor mij verzorgd werd. Dat, samen met bemoedigende berichten en gebed, maakte een groot verschil in deze moeilijke tijd.

We delen het evangelie met de MINST BEREIKTEN

 • We focussen op die mensen die doorgaans niet gezien en niet benaderd worden
 • We evalueren en innoveren onze manier van werken en zorgen dat deze in lijn blijven met onze visie.
 • We nemen verantwoord risico op gebed en houden vol als het tegenzit.

God brak door met Zijn kracht als antwoord op gebed, op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden. In dorpen waar we niet geweest waren kwamen mensen tot geloof. God wil ons gebruiken, maar is niet afhankelijk van ons.

We werken ‘ALS EEN VAN HEN’

 • We identificeren ons met onze buren en passen onze levensstijl daar naar aan.
 • We investeren veel in taal- en cultuurstudie en kennis van het wereldbeeld van de mensen die we dienen
 • We werken zo dat lokaal eigenaarschap en zelfstandigheid vanaf het begin bevorderd wordt.

Alle zendingswerkers waren er van overtuigd dat de Bijbelschool gerund zou moeten worden door Cambodjaanse christenen en zelfvoorzienend zou moeten zijn. Vanaf het begin werden studenten gevraagd lesgeld in te brengen en hun eigen vervoer te regelen. Sommigen reisden elke dat tot 50 kilometer op de fiets of brommer.

We zetten in op SAMENWERKING

 • Samen met kerken wereldwijd
 • Met lokale kerken op het zendingsveld
 • Met gelijkgestemde christenen en organisaties

Ook Afrikaanse kerkleiders zien het belang van uitreiken naar de volken van Oost-Azië én daarom ook de noodzaak voor crossculturele en theologische training. In de bediening onder de Oost-Aziatische diaspora in Kenya werkt OMF samen met Keniaanse voorgangers en kerkleiders om hen te trainen gemeenten te stichten onder de Chinese diaspora in dat land.

We geloven in LOKAAL LEIDERSCHAP

 • Onze strategien worden ontwikkeld en aangestuurd door hen die in de lokale context wonen en werken.
 • Onze organisatiestructuur, beleid en administrate zijn er op gericht om de lokale
  bedieningen te ondersteunen
 • De verschillende OMF centra werken samen bij de uitvoering van het zendingswerk.

Ik ben betrokken geweest bij het opzetten en ontwikkelen van drie projecten die verband houden met afvalverwerking. Deze projecten draaien nu goed en de winst wordt nu gebruikt om een talentvolle lokale evangelist te ondersteunen.

We waarderen EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

 • We waarderen de (culturele) diversiteit die God in de schepping en samenlevingen heeft gelegd
 • We respecteren elkaar en streven naar het behoud van eenheid in Christus
 • We stimuleren en ondersteunen de eenheid en samenwerking tussen christenen.

Eén van de gevolgen van als Chinees geboren worden in Australië is dat ik in een gezonde spanning leef als gevolg van twee verschillende culturen waar ik onderdeel van uitmaak. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat er drie soorten Aziaten zijn in Australië. En dan heb ik het niet over de verschillende etniciteit, maar de wijze waarop zij zich identificeren.

Wat we geloven

Wij zijn een internationale, interculturele, christelijke organisatie die zich inzet om God te verheerlijken door het goede nieuws van Jezus Christus in al zijn volheid te delen met de volkeren van Oost-Azië. Omwille van de duidelijkheid en integriteit in al ons werk en onze relaties, maken we duidelijk wat de fundamentele waarheden van het christelijk geloof en onze organisatie zijn:

1. Wij geloven in de ene, heilige, soevereine, scheppende en verlossende God, eeuwig bestaand in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

2. Wij geloven in de goddelijke inspiratie en volledige betrouwbaarheid van de Bijbel, zijn onfeilbare leer en hoogste autoriteit in alle zaken van geloof en gedrag; en de normatieve waarde ervan voor alle volkeren, altijd en in alle culturen. Wij geloven dat alle mensen zonder onderscheid gemaakt zijn naar het beeld van God, maar nu zijn alle mensen zondaren en hebben ze zich zowel Gods heilige toorn als hun eigen schaamte en schuld over zich zelf gehaald. Alle mensen hebben daarom volkomen verlossing nodig.

3. Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer, de geïncarneerde Zoon van God, de enige Godmens en de enige Verlosser. Wij geloven in Zijn maagdelijke geboorte, zondeloos leven, dood als een offer, lichamelijke opstanding en hemelvaart. Wij geloven dat Hij de definitieve nederlaag van Satan en alle kwade machten heeft bereikt.

4. Wij geloven in de rechtvaardiging van zondaren door Gods genade, door geloof in Christus alleen. 

5. Wij geloven in de Heilige Geest en Zijn overtuigende, herscheppende, heiligende en oplevende werk. Hij leidt en stelt individuen en kerken in staan in om God en anderen te dienen

6. Wij geloven in de eenheid en het priesterschap van alle gelovigen die samen de ene, heilige, universele, apostolische kerk vormen.

7. Wij geloven in de zichtbare, persoonlijke terugkeer van Jezus Christus in macht en grote heerlijkheid om zowel de levenden als de doden te oordelen. Wij geloven dat de Schrift slechts twee bestemmingen voor de mensheid uiteenzet; het vreugdevolle vooruitzicht van eeuwig leven in de tegenwoordigheid van God voor degenen die Christus hebben aangenomen en het kwellende vooruitzicht van eeuwige scheiding van God voor degenen die Hem hebben afgewezen.

 

Team OMF Nederland

Het team van OMF Nederland (november 2023)

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.