Taiwan

台灣

Minder dan 1% van de 15 miljoen Taiwanezen die tot de werkende klasse behoren, kent Jezus.

De meeste Taiwanezen uit de arbeidersklasse en achtergestelde groepen voelen zich niet echt thuis in de bestaande kerken. Dit komt door verschillen in achtergrond, mentaliteit en opleiding.

Er zijn maar weinig organisaties die zich hun lot echt aantrekken, maar sommige gelovigen proberen deze groepen wel te bereiken. Dat zijn gewone mensen die de zending in zijn gegaan, en zich laten gebruiken door God. Hoe kan God jou gebruiken het evangelie naar de onbereikte bevolkingsgroepen van Taiwan te brengen? 

Wat we doen

Ontwikkeling van baanbrekende bedieningen en samenwerking met lokale christenen om de arbeidersklasse te bereiken. We zijn betrokken bij gemeentestichting, hulp aan achtergestelde groepen, studentenwerk, ondersteuningswerk en leiderschapstraining. We gebruiken verschillende strategieën om mensen uit de arbeidersklasse te dienen en helpen hen zich in een kerkelijke gemeenschap te verenigen. We werken samen in teams met Taiwanese christenen voor pionierswerk in behoeftige gemeenschappen.
Veel mensen uit de arbeidersklasse zijn door taal en cultuur gescheiden van de lokale christelijke gemeenschap. Daarom willen we laagdrempelige gemeentes stichten voor arbeiders, daar waar weinig tot geen christelijk getuigenis is in een dorpsgemeenschap, met als doel een plaatselijk christelijk getuigenis, waardoor de buurt bereikt blijft worden.
In de steden van Taiwan wonen veel arme of achtergestelde mensen. We dienen de hele persoon en zorgen voor de materiële behoeften, terwijl we tegelijkertijd de hoop in Jezus met hen delen. Deze hulp wordt gegeven in The Spring, een aanbiddingscentrum voor daklozen in Wanhua; in de Pearl Family Garden, een vrouwencentrum voor prostituees en andere achtergestelde vrouwen, voor hulp aan gezinnen met een laag inkomen en risicokinderen in Wanhua; en door bezoek aan een jeugdgevangenis.
In Taiwan vindt met onderwijs enorm belangrijk, maar de meeste jongeren studeren aan eenvoudige lokale scholen en hogescholen. We bereiken niet-kerkelijke jongeren via school- en universiteitsactiviteiten en in lokale dorpsgemeenschappen. We richten ons op leerlingen van beroepsscholen die vaak uit een arbeidersmilieu komen. Het evangelisatiewerk op zulke scholen wordt vaak verwaarloosd. Het OMF-studentenwerk werkt samen met gemeentestichters of met lokale kerken.
We zijn betrokken bij het opleiden van lokale christelijke leiders in prediking, evangelisatie en zending via verschillende opleidingen en organisaties. We hebben ondersteunend personeel dat betrokken is bij een internationale school en een pension, bij financiën en bij medische ondersteuning. Hun werk achter de schermen zorgt ervoor dat OMF Taiwan als geheel kan bijdragen aan de opbouw van Gods koninkrijk.

Raak betrokken

Bronnen

Blijf verbonden

Bekijk de laatste updates, uploads en andere gebeurtenissen in het leven en de missies van het OMF-team in Taiwan.

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.