China & omgeving

ប្រទេសចិន និងជុំវិញ


In 1865 richtte James Hudson Taylor de China Inland Mission (CIM) op en bad voor ‘bereidwillige, vaardige medewerkers’. Hij had maar tien Engelse ponden op zak, en ‘al Gods beloften’. Taylor bad met hart en ziel, en God voorzag in al zijn behoeften.

In 1866 vertrok Hudson Taylor met vrouw en kinderen en zestien zendelingen uit Engeland naar China. 

De CIM riep kerken wereldwijd op te bidden, om het verlangen te realiseren om de binnenlanden van China met het Evangelie te bereiken. Tussen 1866 en 1950 zond CIM in totaal 2680 medewerkers uit naar China.

Taylor geloofde dat het Evangelie alleen maar kon wortelen als de zendelingen bereid waren zich te vereenzelvigen met de cultuur van de mensen die zij wilden bereiken. En dus leerden deze 2680 medewerkers de lokale taal spreken en verstaan, en maakten zij zich de plaatselijke gewoonten eigen. Door hun levenswijze waren zij een levend getuigenis voor degenen met wie zij samenwoonden. Vandaag de dag houdt OMF zich nog altijd vast aan hetzelfde geloof dat Hudson Taylor had. Honderdzesenvijftig jaar later gaat ons werk verder met een zelfde baanbrekende geest en dezelfde visie. Zijn verlangen weerklinkt in al ons werk: een waarachtig christelijk getuigenis tot bloei zien komen in China en Oost-Azië.

China in de éénentwintigste eeuw

Bloeiende steden
China heeft 1,4 miljard inwoners en 160+ steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Dit omvat 10 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners.

Het percentage van de bevolking dat in stedelijke gebieden woont, is gestegen van 20% in 1980 naar ruim 60% in 2019.

Omdat elk jaar twee miljoen mensen naar de steden migreren, is de verwachting dat 1 miljard Chinezen in 2030 in een miljoenenstad wonen.
Kinderen toerusten voor het leven
De regio biedt negen jaar gratis verplicht onderwijs, bestaande uit de basisschool en de middelbare school voor 6 tot 15-jarigen.

In 2018 was 50% van de afgestudeerden van het middelbaar onderwijs ingeschreven op het tertiair onderwijs en 96% van de bevolking ouder dan 15 jaar kon lezen en schrijven.

Het onderwijssysteem legt de nadruk op wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.
Zorg voor mensen in nood
Een grootschalig gezondheidszorginitiatief begon in 2009 en had in 2011 tot gevolg dat 95% van de Chinese bevolking een basisziektekostenverzekering had.
Rijke diversiteit
Er zijn maar liefst 292 levende talen in China. Hoewel het Mandarijn de officiële nationale taal is, worden Mongools, Oeigoers, Tibetaans, Zhuang en diverse andere talen ook regionaal erkend door het hele land.

De Zhonghua Minzu (Chinese natie) bestaat uit 56 verschillende etnische groepen. De Han-Chinezen vormen meer dan 90% van de bevolking. De 55 etnische groepen die in de regio voorkomen, zijn onder meer Zhuang, Hui, Manchu, Yughur, Mao, Yi, Yujia, Tibetaans, Mongools en anderen.
Religies
  • Niet-religieus 44,4%
  • Chinese religies 28,5%
  • Boeddhistisch 12,5%
  • Christelijk 5,3%
  • Traditionele etnische religies 4,6%
  • Moslim 1,9%
Het dominante wereldbeeld wordt gevormd door een mix van confucianisme, taoïsme en boeddhisme. Het aantal moslimminderheden bedraagt 20 miljoen. Het is illegaal om religie te onderwijzen aan iemand onder de 18 jaar.
Vorige slide
Volgende slide

De Nieuwe Zijderoute

De Zijderoutes van China en Centraal-Azië waren sinds de aanleg twintig eeuwen geleden, bedoeld als handelsroutes voor zakelijke en culturele uitwisseling.

Behalve thee, kruiden en zijde brachten de Zijderoute-handelaren ook nieuwe technologie en religies mee. Het boeddhisme, de islam en het christendom kwamen allemaal het gebied binnen over de oeroude Zijderoutes. In dit gebied wonen nu meer dan tien verschillende moslim- groeperingen, elk met hun eigen taal, cultuur en tradities. OMF wil de mensen in de oude Zijderoute-gebieden, graag zegenen met de overvloedige liefde van God.

In de 21e eeuw zien we dat de oude Zijderoute-gebieden opnieuw bruisen van handel en culturele uitwisseling.

De Chinese Belt Road Initiative (BRI) is geïnspireerd door de Zijderoute en uitgegroeid tot het grootste investeringsproject uit de geschiedenis. Vanaf 2021 omvatte het BRI overeenkomsten met 145 landen.

De ‘nieuwe Zijderoute’ is waarschijnlijk het grootste investeringsproject in de geschiedenis. In 2021 wordt het BRI-samenwerkingsakkoord door 145 landen ondertekend. Bekijk het TV programma Langs de nieuwe Zijderoute.

Mekong stroomgebied

De rivier de Mekong stroomt van China, langs de grens met Myanmar, Thailand en Laos door Cambodja en Vietnam. Er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen in het stroomgebied van de rivier.

De verscheidenheid van de inwoners in het Mekong-gebied is af te lezen aan de enorme verscheidenheid van talen en culturen.

Bronnen

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.