Oost-Azië

เอเชียตะวันออก

Wij delen het Goede Nieuws van Jezus Christus in al zijn volheid met de mensen in Oost-Azië, tot eer van God.

Cambodja

In de ruim veertig jaar van de OMF-bediening onder de Cambodjanen, hebben we Gods zegen ervaren door de opbloei van een veerkrachtige gemeenschap van gelovigen die naar volwassenheid toe groeien.

China en buurlanden

We verlangen naar het ontstaan van een authentiek christelijke getuigenis in China en heel Oost-Azië, in samenwerking met lokale kerken wereldwijd.

Oost-Aziatische Diaspora

OMF werkt onder alle mensen, dus ook onder moslims in hun eigen cultuur. We hopen dat ze Jezus beter zullen leren kennen als we met hen in aanraking komen.

Aziatische moslims

OMF werkt onder alle mensen, dus ook onder moslims in hun eigen cultuur. We hopen dat ze Jezus beter zullen leren kennen als we met hen in aanraking komen.

Japan

Minder dan 1% van de 126 miljoen Japanners kent Jezus persoonlijk. Door Gods genade richten we ons op het ontstaan van een levende christelijke kerk die impact heeft op de Japanse samenleving.

Mekong minderheden

De verscheidenheid van bevolkingsgroepen in het gebied van de Mekong blijkt uit het enorme aantal talen en culturen die zij vertegenwoordigen.

Myanmar

In Myanmar, dat bekendstaat als ‘het gouden land van de pagodes’, overheerst het Theravada Boeddhisme.

Taiwan

Minder dan 1% van de 15 miljoen Taiwanezen die tot de werkende klasse behoren, kent Jezus persoonlijk. Help mee om er christelijke gemeenschappen te stichten. 

Thailand

We willen de glorie van God op zo’n manier tentoonspreiden dat mensen zich tot Hem aangetrokken voelen.

De Filippijnen

Een land met een vriendelijke bevolking en prachtige landschappen, maar in de helft van de 42.000 leefgemeenschappen ontbreekt een levende kerk.

Vietnam

Vietnam groeit explosief. Onder de Kinh is er een kleine, maar gestaag groeiende christelijke gemeenschap. In andere bevolkingsgroepen is er geen christen te vinden.

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.