Leesplan Iets anders…?! – 4 – Handelingen 13:47

Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken. (Handelingen 13:47)

Lees Handelingen 13:47-52.

Paulus en Barnabas weten waarvoor ze persoonlijk door God zijn geroepen. Ze verwoorden wat de Heere Zelf hen heeft geboden. Zoals Patrick Fung zei: zending draait vooral om gehoorzaamheid. Dan weet je je bestemming en je levensdoel. Dat geeft een bepaalde stevigheid en kracht ook als er weerstand is. Het geeft een bepaalde duidelijkheid om goede keuzes te maken. Weet jij waartoe de Heiland je roept?

Veel mensen om ons heen en in Oost-Azië leven in duisternis. Het donker symboliseert dood en verderf, verwarring en angst. Maar onze God wil juist mensen in het licht brengen. Dan is er leven, vreugde en waarheid. De rest van het vers is een parallelle zin: zaligheid tot aan het uiterste der aarde. God wil Zijn heil en verlossing geven aan alle volken. Hij wil graag de Redder zijn voor alle mensen, die nu nog leven in angst en afgoderij.

In Gods roeping klinkt Jesaja 49: 6 door, de roeping van de Dienaar van de Heere. Gods bestemming voor Israël krijgt een vervolg in het leven (en het sterven!) van Gods Gezalfde, Jezus Christus. En Zijn werk gaat door in het leven van Zijn volgelingen. Wat voor Israël, Christus en Paulus gold, geldt ook voor u en mij. God heeft ons bestemd om licht te zijn voor anderen. Zending is Gods daad, Gods werk wereldwijd. Luister maar naar Zijn woorden: Ik heb je gesteld!

Soms denken we: wie ben ik? Nou, niet zo’n groot licht! Ik denk aan het gebed van Dietrich Bonhoeffer: ‘In mij is het donker, maar bij U is er licht…’ Wij mogen onszelf laten bestralen door Christus onze lieve Heiland. Hij is het Licht der wereld en belooft ons dat we op Hem zullen gaan lijken. ‘Jullie zijn het zout der aarde, het licht voor de wereld.’ We mogen vertrouwen op wat Hij belooft en wat Hij doet in onze onvolmaakte levens. Heel het boek Handelingen is uitwerking en doorwerking van de belofte van de Opgestane: ‘Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie zal komen en jullie zullen mijn getuigen zijn… tot aan het uiterste der aarde.’

Hoewel er altijd bestrijding, laster en leugen zullen zijn, kan niemand de voortgang van Gods Woord tegenhouden. Het evangelie gaat verder, de wereld in. Wat een voorrecht om daaraan te mogen meewerken!

Wij mogen op Gods opdracht en belofte reageren met zingen of luisteren van dit gebed:

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Op Toonhoogte 385

Gebed: Heere, mag dat wat ik doe, zijn tot Uw eer. Mag ik een licht zijn voor alle volken en voor de mensen om mij heen. Amen.

Ds. Albert van Blijderveen, Nieuwpoort

Deel dit bericht:

Raak betrokken

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.