Leesplan Iets anders…?! – 2 – 2 Korinthe 4:5

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil. (2 Korinthe 4:5)

Waarom wil je zendeling, predikant, oudste of diaken worden? Gaat het om eer of waardering van je christelijke familie en/of vrienden of…

Ik weet nog goed dat ik tijdens mijn opleiding mijn eerste preek mocht/moest schrijven en dat ik daar een enorme geestelijke strijd over ervoer. Ik worstelde met de vraag: Wie ben ik dat ik andere mensen ga vertellen vanuit Gods Woord wat ze wel of niet zouden moeten doen? Waarom zouden de mensen luisteren naar iemand zoals ik? Ik ben echt niet de juiste persoon om op de preekstoel te staan. Deze strijd mondde uit in mijn besluit om te stoppen met mijn theologische opleiding.

Maar toen greep God in. Op het moment dat ik wilde bellen om aan te geven dat ik zou stoppen, werd ik gebeld met de vraag om mij in te zetten voor de nationale jongerengebedsdag die destijds mede door de Evangelische Omroep werd georganiseerd. Voor mij was dat een teken dat God mij, ondanks mijn tekortkomingen, toch wilde gebruiken in Zijn Koninkrijk.

Paulus schrijft in de brief aan de Korinthiërs: Wij prediken niet onszelf. Het gaat niet om zendeling A of dominee B. Het gaat altijd weer om de Heere Jezus. Hij is Degene die centraal staat, in het zendingswerk en in het kerkenwerk.

En wij? Wij mogen dienstknechten zijn. Doulos is het Griekse woord dat hier gebruikt wordt; dat zou mogelijk een iets te slaafse connotatie kunnen hebben. We mogen de vertegenwoordigers, de ambassadeurs van Christus zijn. We mogen God en Zijn gemeente dienen, in Azië of op andere plekken waar Hij ons wil inzetten.

Vers 6: Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Het feit dat we God mogen vertegenwoordigen bij de mensen die Hij aan ons heeft gegeven, ligt in het gegeven dat Hij met Zijn licht in onze harten heeft geschenen.

Wat een enorme genade is het dat we het Licht hebben mogen zien. En wat heeft het zien van dat Licht een gigantische impact op ons leven.

Wanneer we binnen het geloof zijn opgevoed, dan kan het zijn dat we het verschil niet zo heel sterk hebben ervaren, maar hoe indrukwekkend zijn de getuigenissen van hen die vast hebben gezeten in de duisternis en tot het wonderbare Licht zijn getrokken.

Op het Pinksterfeest mochten we in onze gemeente een vrouw dopen die geen christelijke opvoeding heeft genoten, altijd wel wist dat er God was, maar geen persoonlijke relatie met Hem had ontwikkeld. In april kwam ze voor het eerst in de kerk. Na de dienst gaf ze haar hart en leven over aan de Heere Jezus. Vlot daarna kwam het verzoek om gedoopt te worden.

Tijdens de voorbereiding – de Bijbelstudie – ontdekte ze veel nieuwe dingen. Het avondmaal vond ze maar raar. Bloed drinken en een lichaam eten… oké… het was niet letterlijk, maar… ze trok er een vies gezicht bij, totdat ze in de Bijbel zag dat de Heere Jezus ons zelf die opdracht gaf… “Nou, dan ga ik dat doen,” was haar reactie. Ze woonde samen. Toen ze ontdekte dat de Bijbel ons leert dat het huwelijk de weg is die God voor ons heeft bedacht, kwam dezelfde reactie: “Dan gaan we trouwen,” en haar vriend was het daar helemaal mee eens.

In Gods licht ga je de dingen anders zien.

Deel dit bericht:

Raak betrokken

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.