Leesplan Iets anders…?! – 1 – 1 Korinthe 10:31

Lezen 1 Kor. 10:23-33

1 Kor. 10:31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

De tijd dat we in Nederland alleen aardappels, groenten en vlees aten, is lang geleden. Het is niet moeilijk om zelf iets uit een andere cultuur op tafel te zetten. Soms uit een pakje, soms uit een verspakket van de supermarkt. Zo kun je de andere cultuur eenvoudig proeven. Als je niet zo’n keukenprins of -prinses bent, kun je in tal van restaurants terecht om welke keuken dan ook maar te proeven. Je komt – zeker als je in Aziatische restaurants gaat eten – niet alleen een andere keuken tegen. Er hangt ook een andere sfeer: boeddhabeelden, symbolen uit het hindoeïsme. Als je dat een beetje op je in laat werken, kun je je voelen als de mensen in Korinthe aan wie Paulus deze woorden schreef. Na het horen van het Goede Nieuws over Jezus Christus hadden zij hun leven aan Hem gegeven. Hun leven zou totaal veranderen.

Maar wat betekende dat in de praktijk? Ze leefden nog steeds in Korinthe, en ze hoefden van Paulus zich niet terug te trekken uit het openbare en sociale leven. Hoe zouden hun tijdgenoten anders kunnen zien dat het leven met de Here Jezus rijk en mooi is? Hoe zouden zij anderen voor Jezus kunnen winnen als ze geen contact met hen hadden? Jezus at ook met de mensen om Hem heen, en Hij deelde Zijn leven met hen. In die situatie sprak Hij met hen over het Rijk van Zijn Vader. Paulus zegt: als je uitgenodigd wordt voor een maaltijd, mag je die uitnodiging gerust aanvaarden. En als er dan iets op tafel komt, hoef je niet te vragen: is dit wel kosher? Paulus is heel nuchter: ‘Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Here immers is de aarde en haar volheid.’ God heeft alles geschapen, en ook de dieren die gegeten werden, waren onderdeel van Zijn schepping. Hem behoort alles toe. Dus als je uitgenodigd wordt, ga dan. Wellicht dat Paulus dacht: zo heb je gelegenheid om in gesprek te gaan met je gastheer, over wat jouw hoop en verwachting is. Op die manier kunnen we God eren door te danken voor de gaven uit Zijn hand.

Er is echter één situatie waarin Paulus zegt: wees anders! Als je uitgenodigd wordt voor een maaltijd, en je krijgt in de gaten dat er – om wat voor reden dan ook – een offer wordt gebracht aan de goden, eet dan niet mee! Voor ons (West-Europese) gevoel is dat een situatie waarin wij niet zomaar terechtkomen. Ook niet als we in een Thais restaurant eten, vol met boeddhabeelden. Het kleine huisaltaartje zien we niet eens staan.

Maar stel nou dat we in Oost-Azië geboren waren. We hebben het Goede Nieuws over Jezus gehoord – maar we leven nog steeds in die cultuur. Laten we in ons gebed vragen of onze zusters en broeders daar trouw zullen zijn aan hun Here. Niet dat zij zich uit hun sociale en culturele sfeer hoeven terug te trekken. Ook de rijst en de groenten die in Thailand of Cambodja opgediend worden, zijn door God geschapen en mogen onder dankzegging gebruikt worden, tot eer van God. Maar als je gelooft dat je zekerheid van vergeving hebt door het werk van Jezus aan het kruis, doe dan niet mee met offers om de goden of geesten gunstig te stemmen. Getuig dan van Hem die jou zekerheid geeft. Tot eer van God.

Gebed: Vader in de hemel, mogen de Oost-Aziaten in hun doen en laten Uw eer zoeken, uit genade, amen.

 

Deel dit bericht:

Raak betrokken

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.