God is het waard dat wij Hem met heel ons hart vertrouwen

Het blijft bijzonder; ’s middags via een online verbinding contact maken met de andere kant van de wereld, waar het al avond begint te worden en waar wij een vriendelijk glimlachende en rustige Lydia treffen. Lydia werkt in Oost-Azië om het goede nieuws van Jezus te vertellen in woorden en daden onder minderheidsgroepen. Ondanks dat ze de hele dag omringd is met andere talen, schakelt ze zonder aarzelen om naar het Nederlands.

“Ik ben geboren in een hecht christelijk gezin met vier meiden. God stond centraal en mijn ouders probeerden in woord en daad het Evangelie voor te leven. Mijn moeder vertelde altijd verhalen over mensen die naar verre oorden reisden om het goede nieuws te vertellen. Dat vond ik altijd heel interessant. Maar ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf eens de mensen het goede nieuws zou vertellen. Ik had altijd teveel heimwee. Mijn ouders wonen nog steeds in hetzelfde huis waarin ik geboren ben, dus kun je stellen dat ik uit een honkvaste familie kom.”

Toch zocht Lydia op een gegeven moment andere horizonnen op. “Ik werkte tien jaar als verpleegkundige en in die tijd leerde ik veel. In deze periode groeide langzaam het verlangen om mensen bereikt zien te worden met het goede nieuws. Stap voor stap bevestigde God die weg. Ik wilde mij vooral inzetten daar waar het nodig was. Daarom ben ik onder onbereikte volken gaan werken.”

Geen last gehad van heimwee?
“Die heimwee van vroeger, daar ben ik wel overheen gegroeid op de weg in mijn leven met God.” In haar verhaal is dit ‘gaan met God’ een rode draad. “Het gaat uiteindelijk om God en Zijn eer.”

Herstel van gebrokenheid

Hoe bereik je mensen met het goede nieuws?
“Ik probeer dit goede nieuws te delen in woorden, daden en houding. Het goede nieuws heeft zoveel aspecten, maar komt er in het kort op neer dat God de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft voor ons, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar gered zal worden. Johannes 3:16 dus. God herstelt gebroken relaties. Die van een mens naar God en tussen mensen onderling.”

Lydia beseft heel goed dat het werk van God is, en niet van haar. “Een aantal zendingswerkers van honderd jaar geleden zijn een voorbeeld voor mij. Uit hun boeken haal ik het idee van de langdurige gehoorzaamheid. Dit is een vertaling van een term die Eugene Peterson gebruikt en komt eveneens terug in de titel van één van zijn boeken – A long obedience in the same direction. Doen wat God van je vraagt en trouw zijn in wat Hij van je vraagt. Ook als je daar niet meteen de vrucht van ziet. Het gaat niet om succes, maar het gaat erom dat je God eert met je leven. Dat je beschikbaar bent. Dit geeft ook meteen een ontspanning. Het gaat niet om jou of om jouw werk. God zelf geeft de vrucht. Dat is vooral belangrijk om voor ogen te houden, omdat het werk onder deze bevolkingsgroepen soms veel geduld vraagt en er niet altijd vrucht te zien is.”

Gemeente in beweging

Lydia hoopt dat door dit verhaal mensen zullen gaan bidden voor de minderheidsgroepen en de gemeenten in deze groepen. “Een belangrijk gebedspunt is dat er werkers worden uitgezonden. De velden zijn nog altijd wit om te oogsten, er is altijd behoefte aan werkers. Wat ik erg bemoedigend vind en bijzonder om te zien, is als mensen uit een meerderheidsgroep in een land zich geroepen voelen te werken onder minderheden in dat land. Je ziet dat de gemeente in beweging komt, dat gemeenteleden de nood in hun eigen land zien.

Doordat mijn achterban bidt, worden ze deel van die beweging. Door de gebedsinformatie leren ze de kerken in deze landen kennen. En dat vind ik ook één van de bijzondere dingen. Mijn verlangen voor de gemeente hier en in Nederland is dat er harten in beweging komen.”

Veelkleurige wijsheid

Je geeft leiding aan mensen uit verschillende culturen. Dat lijkt mij een uitdaging.
“Ik heb door mijn opleiding en werk als verpleegkundige geleerd om te observeren. En die kwaliteiten kan ik goed gebruiken in mijn huidige werk als teamleider. Je groeit samen en samen leer je om bij iedere stap God meer te vertrouwen. En in een team neemt iedereen zijn/haar talenten mee vanuit de eigen cultuur. Nederlanders kunnen in hun communicatie vaak heel direct zijn. Maar mensen verwachten ook dat je dat bent, en soms heeft een team het ook echt nodig dat je direct bent. Zo levert iedereen vanuit eigen achtergrond een bijdrage. Zo leer je steeds een ander stukje van Gods grootheid zien, van de veelkleurige wijsheid van God.”

Nieuwe inzichten

“Die veelkleurige wijsheid zie je niet alleen in de omgang met elkaar, maar vind je ook terug in de Bijbel. In de cultuur waarin ik nu leef, wordt veel meer dan in de Nederlandse cultuur de nadruk gelegd op eer en schaamte. Het gaat ook veel meer om de groep. In de Nederlandse cultuur ligt meer de nadruk op schuld en rechtvaardigheid en minder op de groep, maar op het individu. Doordat ik in deze cultuur leef, valt mij steeds meer op dat het in de Bijbel inderdaad gaat over schuld en rechtvaardigheid, maar ook om eer en schaamte en het herstel van die eer dat God biedt. Dat vind ik zo mooi om te zien. “

Negatief reisadvies?

Het thema van dit magazine is ‘Negatief reisadvies?’

Heb je weleens negatief reisadvies gehad van mensen om je heen, terwijl God duidelijk een ‘positief reisadvies’ gaf?
“De tekst van twee van de twaalf verspieders heeft mij twee keer bemoedigd om echt een stap te zetten. De eerste keer was toen ik gevraagd werd een rol als leider op mij te nemen. Ik moest hiervoor echt uit mijn comfort zone stappen. Tijdens de training had ik zoiets van ‘ik kan dit helemaal niet.’ Net als de Israëlieten moest ik gaan naar gebied dat nog niet ontgonnen was. Maar uiteindelijk komt het erop aan: wie vertrouw je? Ik wilde God vertrouwen. Soms moet je stappen zetten, ondanks de risico’s. Want het grootste risico is dat mensen het goede nieuws niet horen. Als je de kosten en baten naast elkaar zet, wat is het je waard? God heeft alles gegeven, dat maakt dat je die keuze kan maken om God te gehoorzamen en het goede te ontvangen dat Hij wil geven.

De tweede keer was tijdens een oriëntatiereis naar een nieuwe plek om te werken. Het betekende helemaal opnieuw beginnen en mijn leven daar op de oude plek, de vriendschapen en mijn comfortzone achterlaten. Toen werd ik herinnerd aan het kinderliedje ‘twaalf verspieders gingen naar Kanaän’ en kon ik opnieuw beginnen. Dat had ik zelf niet gekund, maar samen met God kan het wel. En achteraf kan ik zeggen: ‘Het was de goede weg, zelfs meer dan dat.’”

Wat zou je de lezers willen meegeven?
“Ik zou graag zien dat mensen die dit lezen bemoedigd worden, dat de lezers mogen weten dat ons werk een partnerschap is. Wij trekken samen op in gebed, bemoediging en financieel opzicht. De lezers, de achterban, de bidders en de gevers. Maar ook de westerse en aziatische werkers en lokale christenen in Oost-Azië. We werken samen om het goede nieuws te brengen. Omdat iedere keer het weer blijkt dat God het waard is dat wij Hem met heel ons hart vertrouwen.”

Wie is Lydia?
Lydia is veldleider; ze is verantwoordelijk voor het werk onder minderheidsgroepen in een bepaalde regio van Oost-Azië. Lydia ondersteunt OMF-medewerkers en stuurt teams aan die onder deze bevolkingsgroepen werken.

 

Deel dit bericht:

Raak betrokken

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.