Ondersteun een werker

Er zijn veel manieren om betrokken te zijn bij Gods wereldwijde plan. Voor sommigen betekent het God dienen door in het buitenland te wonen en werken, terwijl het voor anderen onderdeel is van het ondersteunende netwerk thuis.

Er zijn veel verschillende manieren om betrokken te zijn bij Gods wereldwijde plan.

Geen enkele zendingswerker kan er ‘alleen voor gaan’; ze hebben de steun van een team nodig. Jouw gebeden, financiële ondersteuning en vriendschap kunnen essentiële hulp bieden voor zendingswerkers zodat ze kunnen floreren in hun crossculturele werk.

“In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.”

Filippenzen 1:4-5

De noodzaak om een ondersteuningsnetwerk te hebben is niet nieuw. 

De Christenen in Filippi werkten samen met Paulus door hem op verschillende manieren te ondersteunen in zijn bediening. Ze baden, gaven geld en zonden zelfs Epafroditus om voor Paulus te zorgen in zijn gevangenschap. Paulus was niet alleen bemoedigd door hun partnerschap, hij gaat verder met het bidden van een belofte dat Christus ook tegemoet zal komen aan hun noden (4:19). In Paulus’ andere brieven zien we dat zowel hij als zijn partners voordeel hadden bij hun partnerschap.

Wij hebben hetzelfde gemerkt in onze meer dan 155 jaar ervaring bij het helpen van kerken met het uitzenden van duizenden werkers in hun crossculturele bediening: zowel de zendingswerkers als hun ondersteuningsteams worden gezegend door zich bij God aan te sluiten in Zijn wereldwijde missie.

Ondersteunende mensen zoals jij zijn zendingspartners in het werk, met al zijn hoogtes en dieptes, en spelen een essentiële rol in het vrucht dragen, het effectief zijn, en het standhouden van werkers in hun langdurige crossculturele bediening.

Samenwerken met onze werkers in gebed is een essentiële taak.

Onze rol:

Om deze samenwerking mogelijk te maken, kan je het volgende verwachten:

 • Regelmatige updates met gebedspunten van jouw werker

 • Updates van het ondersteuningsteam die jou helpen bij het bidden voor de financiële noden van de medewerker.

 • OMF publicaties die meer informatie geven over zendingswerkers en de mensen die zij dienen, om nog gerichter te kunnen bidden.

Jouw rol:

 • Bidden en regelmatig in contact blijven met jouw werker om hem/haar/hen te bemoedigen.

 • Jouw werker praktisch ondersteunen waar mogelijk.

 • Een vertegenwoordiger, een woordvoerder zijn van jouw werker in jouw gemeente.

God heeft elk van ons unieke vaardigheden gegeven die op verschillende tijdstippen bruikbaar kunnen zijn in het leven van een zendingswerker.

Hoe kan jij jouw gaven gebruiken?

 • Kan jij financieel advies of advies bij belastingen geven?

 • Heb je ruimte om bezittingen op te slaan?

 • Kan jij helpen bij het zorgen voor een woonplek en bij praktische noden wanneer ze terugkeren?

 • Kan jij voor hun eigendom zorgen terwijl het verhuurd is?

 • Kan jij een werker ontvangen die rondreist om over hun missie te vertellen in verschillende kerken/gemeentes?

Financiële voorziening is een van de belangrijkste zaken die nodig zijn om werkers te ondersteunen in hun bediening.

Voor OMF zijn geloof en financiën onafscheidelijk. Wij geloven dat God zal voorzien in alle benodigdheden die nodig zijn om Zijn doelen te bewerkstelligen door Zijn mensen heen. Wij bidden dagelijks voor deze voorziening en wij hebben Gods trouw hierin gezien voor meer dan 150 jaar.

Elke werker heeft een budget dat de essentiële kosten van hun leven en hun bediening dekt:

 • Kosten van de bediening – taallessen, reizen, hulpmiddelen voor de bediening

 • Kosten van het persoonlijke levensonderhoud - verblijfplaats, eten, kleding, onderwijs voor de kinderen, medische kosten.

 • Kosten ter ondersteuning – bijdragen aan de administratie en de algemene bediening van OMF.

Raak betrokken

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land/regio. Als het land/regio niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.