ANBI

Tổ chức từ thiện

Stichting OMF Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Door de ANBI-status zijn giften aan OMF aftrekbaar van het belastbaar inkomen en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat de schenker of OMF daarover schenkingsbelasting moet betalen. Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst.

Officiële gegevens

Naam
Statutaire naam: Stichting OMF Nederland
Naam waaronder de activiteiten worden verricht: OMF Nederland

Informatienummers
Kamer van Koophandel 41199451
RSIN/Fiscaal nummer
002960801

Contactgegevens
Telefoonnummer 033-203 70 31
E-mailadres
nl.info@omfmail.com
Post- en bezoekadres: Zielhorsterweg 57, 3813 ZX Amersfoort
Website https://omf.org/nl

Bankrekening
IBAN NL36 INGB 0000 4932 96
BIC INGBNL2A

Doelstelling en doelstellingsactiviteiten

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om mensen te onderwijzen en tot kennis van Jezus Christus te brengen, en hen te helpen bij de opbouw van geloofsgemeenschappen en Zijn gemeente in de ruimste zin. In navolging van OMF International richt zij zich daarbij in het bijzonder op de volkeren van Oost-Azië in Oost-Azië of Oost-Aziaten die in de diaspora leven.

Organisatie belofte
Je ontdekt hoe Gods en jouw leven alles met elkaar te maken hebben.

Doelstellingsactiviteiten

  • Mobilisatie en communicatie > Individuele christenen en kerken en gemeenten bekend maken met en bewust maken van de zendingsopdracht en hen daarbij betrekken.
  • Begeleiding geïnteresseerden en kandidaten voor zending > Werving, selectie en begeleiding van kandidaten tot aan de uitzending.
  • Begeleiding zendingswerkers > Begeleiding van uitgezonden werkers en van de tot hun gezin behorende kinderen (third culture kids).

Jaarverslag

Jaarverslag 2022
Lees het opgemaakte jaarverslag 2022. (pdf 3,9 mb)

Meerjarenbeleidsplan
Lees het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 ‘Gaan in geloof’. In kernwoorden verwoordt waar OMF in deze beleidsperiode wil staan: we nemen onze verantwoordelijkheid en komen in beweging (gaan) maar doen dit in afhankelijkheid van God (geloof). In 2023 hebben directie en bestuur besloten de beleidsperiode eenmalig te verlengen tot en met 31 december 2024. Het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 moet dan ook worden gelezen als 2021-2024.

Bestuur & Team

Het bestuur
Voorzitter – Joanne van Meeuwen – Kok
Secretaris – Marga de With
Penningmeester – Bart Achterberg
Bestuurslid – Albert van Blijderveen
Bestuurslid – Arno van Engelenburg
Bestuurslid – Jan-Willem Lemstra
Bestuurslid – Daniël van Meeuwen
Bestuurslid – Miranda Tolstead

Directie
National director – Hans Colenbrander
Co-national director – Peter Oudshoorn

Team
Een toegewijd team van, meestal parttime betrokken, medewerkers en vrijwilligers zet zich in om de doelstellingsactiviteiten uit te voeren en/of te ondersteunen. Inclusief directie circa 8 fte.

Beleidsdocumenten

Financiële verantwoording
Download hier de jaarrekening van het jaar 2022.
Download hier het ANBI-publicatieformulier van het jaar 2022.

Door de organisatie onderschreven gedragscodes en richtlijnen
Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 650 voor het opstellen van de jaarrekening.
Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties.
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Privacyverklaring OMF Nederland

Communicatie- en fondsenwervingsbeleid

Communicatiebeleid > Communicatie is gericht op mobilisatie van shortterm en longterm zendingswerkers, het oproepen tot gebed en aanbidding van God en vergroting van de bekendheid van OMF in de breedte van christelijk Nederland. Middelen daarbij zijn de gebedsbrieven, het magazine ‘Vertel het door’, de website en posts in social media.

Fondsenwervingsbeleid > Vanuit de overtuiging dat God zal voorzien in wat nodig is als Zijn werk op Zijn manier gedaan wordt, werft OMF geen fondsen. Wel wordt opgeroepen tot gebed tot God voor het werk van de zendingswerkers en het kantoor in Nederland en voor de mensen en (financiële) middelen die daarbij nodig zijn.

Uitgangspunten bij publiciteit zijn integriteit en transparantie in de berichtgeving.

Beloningsbeleid bestuur, directie en medewerkers

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten voor vergaderingen) worden vergoed.

De medewerkers worden beloond volgens een interne salarisregeling, waarbij het wettelijk minimumloon het uitgangspunt is, met een bijstelling naar boven als de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven (kostwinnerschap; gezinsinkomen niet toereikend etc.). Er is geen CAO van toepassing. Medewerkers bouwen een vriendenkring op voor gebedssteun en voor de financiering van de loonkosten.

Bij de vaststelling van de directiebeloning geldt aanvullend dat de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties in acht wordt genomen; deze is niet hoger dan het maximum zoals dat geldt voor de beloningscategorie waartoe OMF behoort. Daarnaast is sprake van een beperkte bijdrage in de kosten van pensioen.

OMF België

OMF België (voluit: OMF International België v.z.w.) is onderdeel van OMF Nederland en is opgericht op 16 juli 2007. OMF België heeft als doel de zendingsopdracht van Jezus Christus uit te voeren door individuen, groepen en kerken in België te stimuleren om te bidden, te geven en/of te gaan naar de volken in Oost-Azië. Meer informatie is te vinden op de website van OMF België.

 

Have Questions? Send us an email.

To help you serve better, kindly fill all the fields (required). Your query will be routed to the relevant OMF team.

Contact Form

Door op Verzenden te klikken, stem je ermee in dat wij je informatie mogen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden in onze Privacyverklaring.

Je bent op de website van OMF Nederland

OMF heeft een wereldwijd netwerk. Bezoek de OMF site in het betreffende land. Als het land niet in de lijst staat, selecteer dan onze Internationale website.

You’ve reached the Dutch website of OMF Netherlands.

We have a network of centres across the world.
If your country is not listed, please select our International website.