Zaaien en oogsten

Adam en Elisabeth vertellen:

“Stop met die pesticiden. Ze zijn duur en doen je opbrengst afnemen. Als je zelf compost maakt, is het gratis en ook nog eens gezonder voor je land!”

Yusuf en zijn zus Rani komen uit een boerenfamilie. Hun grootvader verbouwde al rijst en wat groenten op het stukje land dat ze bezitten ergens op Java. Maar Yusuf ziet het niet zitten om boer te worden. Hij ziet hoe weinig het land oplevert en hoeveel het kost. Elk jaar moet er meer kunstmest op en zijn er meer bestrijdingsmiddelen nodig, terwijl al die chemicaliën ook nog eens steeds duurder worden. Zo blijft er weinig over om van te leven. Yusuf is vast van plan om na de middelbare school naar Jakarta te verhuizen en daar werk te zoeken in een fabriek. Vaste werktijden en vooral een vast inkomen.

Volgelingen van Isa (Jezus)
Maar op een dag  komt Yusufs zus Rani in contact met Yana. Zij heeft aan de landbouw-universiteit gestudeerd en boert zelf biologisch. Ze legt hem uit: “Juist al die pesticiden vervuilen het land en daardoor neemt de opbrengst af, waardoor je geneigd bent om steeds méér te strooien en te spuiten. Maar daar moet je juist helemaal mee stoppen. Ga zelf compost maken. Dat is gratis en veel beter voor het land.”

Rani is geïntrigeerd: kan dat echt? “Ja, het kan echt.”, zegt Yana. “Wij hebben hier in de buurt een stuk land waar we op die manier landbouw doen. Het is meer werk, maar levert veel betere groente op. In Jakarta is er veel vraag naar goede kwaliteit groenten en de mensen zijn bereid daar meer voor te betalen. Kom maar eens langs!” Als Rani op een dag komt kijken is ze helemaal verkocht. Vanwege de biologische landbouw. Maar ook vanwege de jonge vrouwen die er werken. Wat een leuke meiden! Ze noemen zichzelf ‘volgelingen van Isa’.

Biologische landbouw mét resultaat
Een paar jaar geleden is een zendingswerker begonnen met biologische landbouw. Het heeft een tweeledig doel:

1. De boeren laten zien dat je ook op een natuurlijke manier landbouw kunt bedrijven met goede oogsten.
2. Een werkplek bieden waar zendingswerkers met een agrarische opleiding ingezet kunnen worden.

En het werkt! Toen Yana onlangs bij ons was vertelde ze hoe mensen geïnteresseerd zijn in deze manier van landbouw. Het team heeft veel contacten waarbij ook gesproken wordt over geloof.  Dat geeft de teamleden de kans om te vertellen over Hem die alles laat groeien en over Isa, die ook in hun boek voorkomt. De teamleden worden ook geregeld gevraagd om te bidden als er iemand ziek is. Natuurlijk bidden ze graag met de zieken in de Naam van Isa.

Start typing and press Enter to search