Wie zijn de ‘onbereikten’?

Paulus had vele passies, maar een van zijn belangrijkste doelen is geschreven aan de gemeente in Rome: ‘Maar ik heb er een eer in gesteld het (evangelie) niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was.’ (Rom.15:20)

We kunnen spreken van ‘onbereikt’ als het evangelie nog geen voet aan de grond heeft gekregen of als mensen het nog nooit gehoord hebben. Maar de term wordt veel gebruikt en verliest daardoor misschien gemakkelijk iets van z’n inhoud. Er is een nieuw woord: ‘unengaged’ – ‘niet betrokken’. Dit woord helpt ons om beter te begrijpen wie werkelijk de onbereikten zijn.

Wat betekent ‘unengaged’ of ‘niet betrokken’?
In het Engels betekent ‘to engage in a task’dat je voor een bepaalde periode betrokken bent bij een bepaald werk. Dus de ‘unengaged’, de ‘niet betrokken’ groepen zijn die mensen waar GEEN kerk, organisatie of individu aanwezig is om hen te bereiken met het evangelie d.m.v. een lange termijn aanpak.

Zelfs wanneer een kortverband team een bevolkingsgroep bezoekt en het evangelie vertelt, dan kunnen we er nog niet van spreken dat deze bevolkingsgroep bereikt is. Als een gemeente een bevolkingsgroep adopteert en een plan maakt, maar er is terplekke geen christen aanwezig die dat plan kan uitwerken, dan is deze bevolkingsgroep nog steeds niet bereikt! Van bereikt-zijn is pas sprake als er terplekke voor langere termijn letterlijk ‘voeten aan de grond’ zijn, met een doelgericht plan om het evangelie uit te dragen.

Is het te meten?
Het cijfer dat onderzoekers en zendingsorganisaties hanteren om te bepalen of een bevolkingsgroep ‘bereikt’ is, is als 2% van de bevolking gelooft. Een groep zendingsstrategen telde 533 bevolkingsgroepen met ieder minstens 25.000 mensen die onbereikt zijn. Maar er zijn ook kleinere bevolkingsgroepen die wachten tot zij doelgroep worden voor evangelieverkondiging!

In Handelingen 14 lezen we dat de bevolking van Ikonium zo’n onbereikte bevolkingsgroep was. Paulus en Silas spraken met hen, maar omdat zij Grieks spraken kwam de boodschap niet echt over. God deed een genezingswonder door Paulus, maar de mensen legden dat verkeerd uit. Paulus trok daarop verder. Er was iemand anders nodig om deze onbereikte bevolkingsgroep uiteindelijk tot een bereikte groep te maken.

En als er wel al christenen aanwezig zijn?
We noemen een bevolkingsgroep ‘semi-onbereikt’ als er al wel christenen en kerken zijn, er organisaties werken, maar het aantal lokale christenen is te weinig om het Goede Nieuws aan hun eigen mensen te brengen. Dit betekent dat buitenlandse zendingswerkers een taak hebben om hen te helpen het evangelie naar hun hele bevolkingsgroep te brengen.

Wie zullen er gaan?
Wie uit Nederland zullen gaan naar de overgebleven onbereikte en semi-onbereikte bevolkingsgroepen? Welke gemeenten en christenen willen helpen om dit mogelijk te maken? Wie zijn degenen die de armen gaan dienen?
Een bemoedigende waarheid die Paulus noemt aan de gemeente in Rome is dat het niet zijn eigen talenten zijn die iets voor elkaar hebben gekregen. Het was Christus zelf die door hem heen werkte! Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad (Rom.15:18). Dat zou ons allemaal tot gebed moeten leiden.

Door E. de Leeuw*
* Deze naam is vanwege veiligheidsredenen gefingeerd.

Start typing and press Enter to search