Voedingsdeskundige vertelt over stedelijke armoede

Anneke is voedingsdeskundige en heeft als vrijwilliger drie maanden op de Filippijnen gewerkt. Zij schrijft over stedelijke armoede.

Stedelijke armoede is een wijdverbreid verschijnsel. De stedelijke armen leven met vele ontberingen. Hun dagelijkse uitdagingen kunnen zijn:

  • beperkte toegang tot werkgelegenheid en inkomen;
  • ontoereikend en onveilige huisvesting en diensten;
  • gewelddadige en ongezonde omgevingen;
  • weinig of geen sociale bescherming, en beperkte toegang tot adequate gezondheidszorg en onderwijs kansen.

Maar stedelijke armoede is niet alleen een verzameling van kenmerken, het is ook een dynamische toestand van kwetsbaarheid of gevoeligheid voor risico’s.

Het meest schokkende vond ik om te zien dat complete families gewoon op straat leven. We liepen langs een drukke weg. In de berm, onder de bomen leefden verschillende gezinnen, zo op straat. Mogelijk komen ze net van het platteland en zijn ze in de stad op zoek naar een beter bestaan. Maar ze hebben niks. Een klein jongetje van misschien net twee jaar kwam naar ons toelopen, al bedelend… Het wordt ze met de paplepel ingegoten”.

Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Meer dan 90 procent van de stedelijke groei vindt plaats in de ontwikkelingslanden. Tijdens de komende twee decennia zal naar verwachting de stedelijke bevolking verdubbelen in de twee armste regio’s: Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika.

De stedelijke groei wordt toegeschreven aan zowel natuurlijke groei van de bevolking, en de migratie van het platteland naar de steden. Verstedelijking draagt bij aan duurzame economische groei, die is cruciaal voor armoedebestrijding. De schaalvoordelen en agglomeratie in de steden trekken investeerders en ondernemers, dat is goed voor de algehele economische groei. Steden bieden ook kansen voor velen, met name de armen, die zich aangetrokken voelen door de grotere kans op een baan, de beschikbaarheid van diensten, en voor sommige, een ontsnapping aan beperkende sociale en culturele tradities in de landelijke dorpen.

Veel van degenen die migreren, zullen profiteren van de kansen in de stedelijke gebieden, terwijl anderen, vaak mensen met lage vaardigheidsniveaus, worden achtergelaten en worstelen met de dagelijkse uitdagingen van het stadsleven.

“Het contrast tussen rijk en arm is erg groot! Voor we het warenhuis binnen gingen kwam een jongetje naar ons toe, op blote voeten, die zijn hand op hield voor wat geld. Wat doe je dan… Als je geld geeft kunnen ze er drugs of alcohol van kopen. Maar Jezus heeft ons geleerd dat we ons hart niet toe mogen sluiten als we mensen in nood zien! We besloten om slippers voor hem te kopen. Ze waren niet duur, omgerekend nog geen 2 euro. Gelukkig hielp een Filippijnse jonge vrouw ons”.

Anneke vervolgt:

We hebben ook broodjes voor hen gekocht. Ze vertelden dat ze thuis financiële problemen hebben. Ze hebben zeven kinderen. De jongste van de twee (met de blote voeten) was dertien jaar, hij zei dat hij bloemen verkocht op straat om zo wat inkomsten te krijgen. We hebben met hen gebeden in het Engels. Het Filippijnse meisje tolkte voor ons. Ik weet niet wat de toekomst van deze jongens en hun familie is. Het is moeilijk om uit de spiraal van armoede te komen. Deze kinderen vechten voor een beter bestaan… Ik zal de smekende ogen van deze jongen niet snel vergeten!”

Veel van de problemen van stedelijke armoede zijn geworteld in een complexiteit van middelen en capaciteit, onvoldoende overheidsbeleid op zowel de centrale en lokale niveau, en een gebrek aan planning voor stedelijke groei en het beheer. Gezien de prognoses van een sterke groei van de meeste steden in ontwikkelingslanden, zal de uitdaging van het algemene management ter bestijding van de stedelijke armoede meer en meer toenemen.

Start typing and press Enter to search