Samenwerken

In deze rubriek worden de vijf kernwaarden van OMF Nederland uitgelicht. De vorige keer stond ‘Integer zijn’ centraal. Deze keer kijken we naar ‘Samenwerken

‘Samenwerken’ is een trendy begrip en vrijwel iedereen is het er mee eens dat dit een goed streven is. Veel bedrijven en organisaties hebben dit als een van hun waarden vastgelegd. Zo ook OMF, zowel op internationaal niveau als in Nederland. Met samenwerken bedoelen we dan dat we onze roeping om de volken van Oost-Azië te bereiken met het evangelie, niet alleen kunnen en willen realiseren. Daarom werken we in binnen- en buitenland via partnerschappen met organisaties die onze roeping delen. We kunnen het simpelweg niet alleen, omdat de oogst te groot is voor OMF, en we willen het niet alleen omdat de Bijbel ons leert dat dit niet de goede weg zou zijn.

Ik geloof dat samenwerken niet alleen goed is vanwege efficiëntie en bundelen van krachten, maar dat het ook een christelijke opdracht is. De Bijbel roept vaak op tot eenheid onder broeders en zusters. Denk aan de oproep in Efeze 4 waarin staat dat we ons moeten beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren (vers 3). Dat deze oproep gedaan wordt, geeft wel aan dat eenheid niet vanzelfsprekend is. Ook betekent dit dat er verschillen overbrugd moeten worden. Als we allemaal ‘een’ zouden zijn qua persoonlijkheid, doen en laten, zou een oproep tot eenheid immers niet nodig geweest zijn. Het geheim van Bijbelse eenheid is ‘eenheid in verscheidenheid’. Eenheid komt juist het sterkst tot uitdrukking als er verscheidenheid is. Een verscheidenheid die iets reflecteert van de oneindige creativiteit van God. Daaraan voorbijgaan betekent dat we veel missen.

God bouwt Zijn Koninkrijk door hier op aarde geestelijke huizen te bouwen die iets laten zien van Hem, en tot zegen zijn voor hun omgeving (1 Petrus 2: 5). Huizen van nu worden gebouwd met bakstenen die allemaal hetzelfde zijn, rechtstreekst uit de fabriek. In de tijd van de Bijbel werden huizen en muren gebouwd met stenen die vaak allerlei verschillende vormen en afmetingen hadden, maar allemaal gebruikt werden om dat ene huis te bouwen.

Ik geloof dat het beeld van ongelijke stenen ons ook leert dat in het samenwerken tussen organisaties, we niet moeten streven naar ‘gelijkheid’ en ‘gelijk oversteken’ zoals de wereld ons dat voorhoudt.  Integendeel, samenwerken, partnership in Bijbels perspectief betekent ook onvermijdelijk ook een opdracht in zelfverloochening. Het gaat tenslotte om het huis, het Koninkrijk van God! Niet om de steen (de organisatie) die ik vertegenwoordig. Samenwerken is dus ook ‘de minste willen’ zijn als dit de Naam en het Koninkrijk van God ten goede komt!

 

 

 

Start typing and press Enter to search