KINDERBOEKEN

Expeditie Azië

Er is zoveel bijzonders te ontdekken over Azië en hoe God daar aan het werk is! Dit bijbels gezinsdagboek helpt daarbij. 21 avonturen lang ga je aan de slag met teksten uit de Bijbel, gebeden, prikkelende vragen, interessante weetjes en superleuke activiteiten om samen te doen. Zo ontdek je hoe je samen betrokken kunt zijn bij Gods plan: dat de hele wereld Jezus zal kennen. Ook geschikt voor gebruik op (zondags)scholen.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,99 (exclusief verzendkosten)

Een kleine man met een grote God

Een kleine man met een grote God

‘Een kleine man met een grote God’ vertelt het verhaal van Hudson Taylor (1832-1905) aan kinderen van 8 tot 12 jaar. Schrijver Marcel Kooijmans laat op boeiende wijze zien waarom Hudson Taylor als zendeling naar China ging om hen het evangelie te vertellen; op een bijzondere manier.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€7,50 (exclusief verzendkosten)

BOEKEN

De hoge weg

Een student wordt zendeling.
Het verhaal van Isobel Kuhn boeit van het begin tot het eind en heeft al heel wat harten geraakt. Eerlijk beschrijft zij de nederlagen en overwinningen uit de begintijd van haar leven als christen tot het moment waarop zij naar China vertrekt als jonge zendelinge. Door haar verhaal heen zien wij Hem Die haar tot Zichzelf trok en tot een ware discipel maakte.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,95 (exclusief verzendkosten)

Doeltreffend Bidden

“Satan vreest slechts het gebed”, schreef Samuel Chadwick. “Zijn grootste zorg is om de gelovigen van bidden af te houden. Hij vreest geen studie zonder gebed, werk zonder gebed,
godsdienst zonder gebed. Hij lacht om onze inspanningen, spot met onze geleerdheid, maar siddert wanneer wij bidden.”De korte studies in dit boekje wijzen op enkele beginselen die aan doeltreffend bidden ten grondslag liggen. Ze worden toegelicht met voorbeelden van biddende mannen en vrouwen uit Bijbelse tijden.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€2,50 (exclusief verzendkosten)

Als het regent in de bergen

Als het regent in de bergen

James Fraser was pas 22 jaar toen hij een veelbelovende carrière de rug toekeerde en naar China ging. Al bij zijn eerste ontmoeting met mensen uit de Lisu-stam in de provincie Yunnan voelde hij zich meteen in liefde tot hen aangetrokken. Het was zijn levenswerk hen tot Christus te brengen en hen te leiden tot geestelijke volwassenheid.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,95 (exclusief verzendkosten)

De man die God geloofde

De man die God geloofde

Hudson Taylor was pas 21 jaar oud toen hij naar China zeilde. Hij verwachtte niet dat hij ooit zijn huis en familie nog terug zou zien. Zijn enige passie was het Evangelie delen met de Chinezen. Toen hij op 73-jarige leeftijd stierf, was hij elf maal naar China gereisd en waren meer dan 18.000 Chinese christenen gedoopt. Weinig mensen zijn zo gebruikt om China voor God te winnen als Hudson Taylor. Wat was zijn geheim? Dit boek vertelt ons de reden: hij geloofde dat God doet wat Hij beloofd heeft.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€14,95 (exclusief verzendkosten)

Gods trouw

Gods trouw

Het doel van dit boek is om vele persoonlijke verhalen te vertellen over speciale gebeurtenissen en ervaringen. Wat ze allemaal gemeen hebben is het getuigenis van Gods trouw aan een van de vele gemeenschappen van Gods kinderen. Die trouw werd op heel speciale wijze ervaren in tragedie en triomf, in vreugde en verdriet, in grote en in kleine nood.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€12,- (exclusief verzendkosten)

Radicaal discipel zijn

Principes uit het verleden, met voorbeelden van Hudson Taylor, geïllustreerd in en door de levens van hedendaagse Nederlandse werkers in Oost Azië. Roger Steer bespreekt in dit boek een aantal voorbeelden uit het leven van Hudson Taylor, waaruit duidelijk blijkt wat radicaal discipel zijn nu echt inhoudt.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,95 (exclusief verzendkosten)

Lijden en leven in overvloed

Lijden en leven in overvloed

Lijden & Leven in overvloed vertelt dit complexe verhaal door de levens en getuigenissen van een handvol strategische christenen. Don Cormack, die zelf meer dan 20 jaar onder de Cambodjanen werkte, schildert de hartverscheurende en persoonlijke verhalen af tegen de politieke, historische en culturele achtergronden van Cambodja. Het is de vertaling van zijn boek Killing Fields, Living Fields, dat in 1997 voor het eerst verscheen. Voor de eerste Nederlandse editie schreef Don Cormack in 2007 een aanvullend hoofdstuk met een update van de huidige situatie van de Cambodjaanse kerk.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€18,- (exclusief verzendkosten)

De man die God geloofde

De man die God geloofde

Dit boek gaat over het levensverhaal van James Hudson Taylor. Een man die door God werd geroepen voor China. Hij werd toegerust en uitgezonden om daar het Evangelie te brengen in de binnenlanden. Hudson Taylor heeft ongelofelijk veel meegemaakt, zoals teleurstellingen, tegenstand en verdriet. Dwars door alle moeiten heen leerde hij alles van Boven te verwachten. God gebruikte Taylor op een bijzondere manier.

Dit is een nieuwe uitgave in samenwerking met Heartcry.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,95 (exclusief verzendkosten)

Ik, een zendeling

Dit boekje geeft je richtlijnen voor het onderscheiden van Gods leiding in het kader van zending. Daarnaast bespreekt het de obstakels en valkuilen die je tegen kunt komen en geeft het praktische tips om stappen te zetten richting zending!

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
Gratis (exclusief verzendkosten)

Voettocht naar het licht

Voettocht naar het licht

Elly van der Linden neemt ons mee naar de Hanono, een van de bergstammen van de Filippijnen. Ze beschrijft het groeiproces van de eerste Hanono christenen, die de kracht van Gods Woord en de Heilige Geest ontdekken en over het ontstaan van een netwerk van gemeentes die op hun beurt zendelingen uitzenden naar andere stammen.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€4,50 (exclusief verzendkosten)

China voor Christus

China voor Christus

Onder Mao was het christendom in China bijna uitgestorven, maar nu zijn wij waarschijnlijk getuige van de grootste opwekking in de wereldgeschiedenis! Uit de statistieken van de Communistische Partij blijkt een geweldige opkomst van de Chinese kerken. China voor Christus is een boek waarvoor veel onderzoek is verricht. Het is gebaseerd op betrouwbare documentatie van Chinese communisten, de officiële kerk en de huisgemeenten. Ook zijn er veel interviews gehouden met Chinese christenen uit het hele land.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€9,95 (exclusief verzendkosten)

Een jaar in China

Een jaar in China

Maak kennis met Jon, een jonge Engelsman, die een jaar in China les gaat geven en het evangelie probeert te vertellen aan Chinese studenten. Lees mee hoe hij struikelt over het onbekende eten, gewend raakt aan andere gewoonten en de taal langzamerhand begint te leren. Leef mee als hij zijn studenten en hun vreugde en verdriet steeds beter leert kennen. Dit boek is gebaseerd op waargebeurde ervaringen, maar lichtelijk aangepast om de betrokkenen te beschermen. Een jaar in China geeft een fascinerend beeld van dit land dat constant in beweging is.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€10,- (exclusief verzendkosten)

Voor de strijd geboren

Voor de strijd geboren

In 31 studies over de geestelijke strijd brengt Matthews een belangrijke boodschap voor de hedendaagse gemeente. Hij roept christenen op om te gaan doen wat er van hen verwacht wordt: als soldaat deel te nemen aan de geestelijke oorlogvoering en de strijd aan te gaan. De dagboekvorm maakt het boek bij uitstek geschikt voor gebruik in stille tijd of gesprekskring.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€5,- (exclusief verzendkosten)

Als God de weg wijst

Als God de weg wijst

Aan de hand van korte artikelen van zendingswerkers (ruim dertig, waaronder een aantal Nederlanders) wordt, met voorbeelden uit de praktijk, een aantal bijbelse principes met betrekking tot Gods leiding uiteengezet. De principes betreffen onder andere: bidden, vooroordelen, leiding geloof, Heilige Geest, volharding en handelen. Een leerzaam en bemoedigend boek over Gods leiding in levens van mensen.

Bestellen?
Mail dan naar nl.info@omfmail.com
€2,50 (exclusief verzendkosten)

Start typing and press Enter to search