Overlijden Thaise koning

Op donderdag 13 oktober jl. overleed de Thaise koning Bhumibol op hoge leeftijd en na een regeringsperiode van 70 jaar. Hij was zeer geliefd bij het Thaise volk. Het is een verdrietige en moeilijke periode voor de Thaise mensen die van hun koning hielden als van een vader. De komende weken zullen een tijd van rouw zijn om deze bijzondere persoon in de geschiedenis van Thailand en zelfs voor heel Zuid-Oost Azië. OMF leeft mee met en bid voor het Thaise volk.

Wilt u bidden voor de Thai en voor de zendingswerkers terplekke?

  • Bid dat God de harten van de Thai troost in dit proces van rouwverwerking
  • Bid dat het proces van overgang naar een nieuwe koning vreedzaam mag verlopen, en dat er stabiliteit in het land zal zijn
  • Bid voor de lokale Thaise christenen, dat zij een getuige zullen zijn in hun woorden en daden. De situatie is voor hen bijzonder moeilijk omdat hun toewijding aan de Here God op de eerste plaats komt, terwijl zij de koning ook willen eren, maar niet op een vererende manier. Bid om genade en wijsheid voor hen.
  • Bid ook voor de voortgang van het zendingswerk en om onderscheiding voor de zendingswerkers in Thailand in deze tijd van rouw. Juist in deze zeer gevoelige situatie wordt van zendingswerkers veel wijsheid gevraagd in woorden, daden en houding in de kostbare relaties die zij hebben opgebouwd met Thaise mensen en gemeenschappen die zij proberen te bereiken met het evangelie.
  • Bid ook om goede gelegenheden voor zendingswerkers om de liefde en ontferming van de Here God uit te dragen, en te getuigen van de Hoop die in hen is. Mag deze situatie de harten van de mensen openen voor de Koning der koningen, en de eeuwige toekomst vol vreugde bij Hem.

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. 2 Cor. 1:3,4

Start typing and press Enter to search