Gods heerlijkheid

Vanaf Genesis tot aan Openbaring vertelt God ons een verhaal. Het is het verhaal van zijn heerlijkheid. Hij heeft een einddoel, waar Hij doelgericht naartoe werkt sinds het begin der tijden en wij mogen daar een strategische rol in spelen!

GODS HEERLIJKHEID IN DE HOF
God schiep de mens om zijn liefde en heerlijkheid in relaties te laten zien. Maar God wist dat ware liefde alleen kon bestaan als er sprake was van een vrije wil. Daarom schiep God de mens met het vermogen om Zijn heerlijkheid te erkennen en Hem alleen te aanbidden óf dat alles in te ruilen voor de heerlijkheid van de mens (afgoderij). Adam en Eva kozen voor hun eigen heerlijkheid waardoor de hele mensheid hun beslissing navolgde. Ondanks de zondige verlangens van de mens, bood God een gelegenheid om de mensheid te herstellen, zodat er weer een relatie met Hem kon ontstaan.

GODS HEERLIJKHEID IN DE VERLOSSING VAN EEN KLEINE GROEP
De zondige natuur van de mens ging van kwaad tot erger. Daarom besloot God de aarde via een zondvloed te vernietigen en ‘helemaal opnieuw te beginnen’ met Noach en zijn gezin. Het enige wat God van hen vroeg was om Hem te gehoorzamen en te vertrouwen. Toen de aarde uiteindelijk na veertig dagen en nachten van overstroming weer opdroogde, bouwde Noach met zijn gezin een altaar om God te eren en te aanbidden voor zijn trouw.

GODS HEERLIJKHEID IN DE ZEGEN VAN ABRAHAM
In het verhaal van Abraham tilt God een tipje van de sluier op waardoor we zien hoe Hij Zijn heerlijkheid wil laten zien door Zijn zegen van liefde te tonen aan alle volken. God doet Abraham een onvoorwaardelijke belofte en zweert bij zichzelf dat Hij Abraham zal zegenen en via hem alle volken van de aarde. God vroeg Abraham Hem te vertrouwen om wie Hij is: trouw en goed! Gods verbond was niet alleen voor Abraham bestemd, maar voor al zijn afstammelingen.

GODS HEERLIJKHEID IN ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS
Tot slot zien we wat God al vanaf het begin voor ogen had. Jezus werd geboren via de stamboom van Israël en Hij is Gods kanaal van zegen, liefde, verlossing en relatie voor zowel de joden als de heidenen. Jezus is de vervulling van Gods verbond met Abraham.

GODS HEERLIJKHEID DOOR DE GEMEENTE HEEN
Jezus stierf voor de zonden van de mensheid en werd weer opgewekt, waarmee Hij voor altijd de straf van God heeft gedragen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om levende getuigen te zijn voor de rest van de wereld, zodat degenen die Jezus niet lichamelijk hadden gezien Hem toch konden leren kennen. Jezus gaf de Heilige Geest aan allen die geloven om hun de kracht te geven moedig en op zijn gezag de wereld in te trekken. De gemeente werd het kanaal van Gods zegen voor de volken en van Gods plan om alle volken uit elk land, stam en taal tot zich te trekken tot zijn heerlijkheid!

DE RESTERENDE TAAK
Als we kijken naar de wereld van vandaag, dan zien we het bewijs dat het evangelie wordt verkondigd tot aan de einden van de aarde! De gemeente is enorm gegroeid sinds de tijd dat Jezus op aarde leefde en het is geweldig om te zien dat het verhaal van Gods heerlijkheid is verspreid in allerlei talen, onder verschillende culturen en generaties. Hij is inderdaad bezig om mensen tot zich te trekken tot zijn heerlijkheid. Maar er is nog een resterende taak. Er zijn nog steeds heel veel mensen op deze planeet die nog nooit over Jezus hebben gehoord en niemand kennen die hun de boodschap van Gods verlossing kan brengen.

JOUW ROL IN GODS VERHAAL
Als christenen worden we door God opgeroepen om deel te nemen aan het bereiken van mensen uit elke stam, taal en natie. Wij mogen deel uitmaken van het verhaal dat Hij schrijft door de eeuwen heen! Welke verlangens heeft God jou gegeven om hieraan bij te dragen? Bekijk zes manieren om Gods wereld te bereiken. Bid hoe God jou wil betrekken in Zijn grote verhaal.

Wat is jouw rol?

Bekijk zes manieren om Gods wereld te bereiken. Bid hoe God jou wil betrekken in Zijn grote verhaal.

Start typing and press Enter to search