LandingPage (7)

Wat wij doen

Wij zetten ons in om onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken met het evangelie. Onze aandacht is daarbij gericht op het stichten van gemeenten. Dat doen we op plaatsen waar geen kerk, organisatie of individu aanwezig is om de bevolking te bereiken door een lange termijnaanpak.

Oost-Azie_kaart

Waar wij ons op richten

OMF werkt onder Oost-Aziaten wereldwijd. Het grootste deel van ons werk richt zich op het werelddeel Oost-Azië, omdat dit werelddeel het minst bekend is met het evangelie. Veel gebieden zijn moeilijk toegankelijk en vele bevolkingsgroepen zijn onbereikt. Het betreft onder andere 350 miljoen boeddhisten en 225 miljoen moslims.

LandingPage-(22)

Bijbels perspectief

Al in het Oude Testament lezen we dat op een dag alle volken voor God zullen staan om Hem te eren. Na de opstanding van Jezus Christus kreeg de kerk de opdracht om het evangelie aan alle volken te verkondigen.

Start typing and press Enter to search