Financiën

Wat is het rekeningnummer van OMF Nederland?

IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96
BIC: INGBNL2A

Hoe kan ik het werk van OMF Nederland financieel ondersteunen?

Het werk van OMF is financieel te ondersteunen via eenmalige en/of periodieke giften aan:

 • zendingswerkers in Oost-Azië;
 • medewerkers op ons kantoor in Terschuur;
 • specifieke projecten in Oost-Azië;
 • het algemeen fonds;

Bovendien is het werk van OMF financieel te ondersteunen via

 • meerjarige schenking (periodieke gift);
 • een nalatenschap (erfgenaam of legaat).

Bezoek de pagina Manieren van ondersteunen voor uitgebreidere informatie over de bovenstaande opties.

Verdwijnt mijn gift niet in de portomonnee van de directeur?

Absoluut niet. De staf verdient salarissen die rond het minimumloon liggen. Hier valt ook onze directeur onder.

Hoeveel procent van mijn gift besteedt OMF Nederland aan overheadkosten?

OMF Nederland heeft voor het uitvoeren van haar missie mensen en een kantoor nodig. Deze kosten zijn echter beperkt en blijven ruim binnen de door het CBF gestelde grens voor fondswervende instellingen: maximaal 25% van de inkomsten mogen worden besteed aan fondswerving en kosten van de organisatie. Onze fondswervingskosten bedragen nog geen 0,5% van de inkomsten, omdat wij niet actief fondsen werven.

Wij werken veel met vrijwilligers en de staf verdient salarissen die rond het minimumloon liggen. Ook heeft de staf de verplichting om rond de 80% van hun salariskosten zelf te financieren via een ondersteunende vriendenkring.

Samengevat: van alle ontvangen giften gaat er 88% naar het doel waarvoor ze gegeven zijn.

Wat gebeurt er met mijn gift aan een zendingswerker?

Giften aan zendingswerkers besteden wij aan:

 • kosten van levensonderhoud;
 • kosten die de bediening met zich meebrengt;
 • verzekerings- en medische kosten;
 • reizen, pensioenen, overheadkosten;
 • scholing van eventuele kinderen.
Hoe kijkt OMF Nederland aan tegen fondsenwerving?

Wij geloven dat God bij machte is om in al onze financiële noden te voorzien door middel van zijn kinderen. OMF is een geloofszending en we zien Gods trouw en voorziening al bijna 150 jaar in de dagelijkse praktijk. Onze zendingswerkers en medewerkers vragen geen geldelijke steun voor zichzelf of voor de organisatie. Desondanks doen wij niet geheimzinnig als het gaat om financiën. Wij willen graag al uw vragen hieromtrent beantwoorden en duidelijkheid verschaffen. Dus wel informatie geven over wat nodig is, maar geen bedelbrieven of acceptgiro’s. De enige acceptgiro die we jaarlijks versturen is de vrijwillige bijdrage voor de druk- en verzendkosten van ons magazine Oost-Azië’s Miljoenen.

Start typing and press Enter to search