Diverse opties

Het zendingswerk kan niet bestaan zonder mensen die financiële ondersteuning geven aan de zendingswerkers op het veld of aan medewerkers op het kantoor. Als OMF geloven wij dat God bij machte is om in al onze financiële noden te voorzien door middel van Zijn kinderen. Daarom vragen wij niet om geld, maar bidden wij of God daarin voorziet. Wij zien Gods trouw en voorziening al 150 jaar in de dagelijkse praktijk.

Het werk van OMF is financieel te ondersteunen op de anbi_fcvolgende manieren:

Geef met IDEAL

Wilt u op een snelle manier een gift overmaken naar OMF Nederland? Kies dan voor een donatie met IDEAL.
Je kunt hier ook een bestemming van je gift opgeven.

Geef met Givt

Maak door middel van de ‘Givt’ app jouw eenmalige bijdrage aan OMF Nederland over. Je kunt dan eenvoudig onderstaande QR-code scannen en daarna bepalen wat het bedrag is.

Ondersteun zendingswerkers

Wil je meer informatie over de financiële noden van een specifieke zendingswerker? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemene bankgegevens OMF Nederland:
IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96
BIC: INGBNL2A

Ondersteun medewerkers

Zendingswerkers kunnen hun werk verrichten omdat er mensen op kantoor zijn die tal van zaken voor hen behartigen. Omdat we onze zendingswerkers niet onnodig willen belasten met hoge overheadkosten, zijn de medewerkers op kantoor, net als de zendingswerkers op de velden, afhankelijk van Gods voorziening.

Wil je meer informatie over de financiële noden van een specifieke medewerker? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemene bankgegevens OMF Nederland:
IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96
BIC: INGBNL2A

Mogelijkheid tot machtigen

Wilt u regelmatig geven en dit per incasso regelen. Kies dan voor machtigen waarbij u kunt kiezen voor de algemene doelen van OMF. Daarnaast kunt u ook een werker ondersteunen, vraag aan de werker om zijn accountcode.

Algemene bankgegevens OMF Nederland:
IBAN: NL36 INGB 0000 4932 96
BIC: INGBNL2A

Algemeen Fonds

Giften die geen specifieke bestemming meekrijgen, komen in het Algemeen Fonds terecht. Het Algemeen Fonds wenden wij aan voor de algemene dekking van de kantoorkosten. Je kunt hierbij denken aan de huur van het kantoor, uitgaven voor de gebedspublicaties en het magazine, conferenties, contacten met TFC’s en de begeleiding van zendingswerkers.

Je kunt eenmalige en/of periodieke giften aan OMF Nederland overmaken op ons rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96.

Nalatenschap

Wilt u dat het evangelie ook in de toekomst gebracht kan worden in Oost-Azië? Denk dat biddend na of u OMF in uw testament wilt opnemen. Als u wilt dat na uw overlijden uw bezittingen volgens uw eigen wensen worden verdeeld, dan moet u dit regelen in een testament. Naast uw familieleden, is het ook mogelijk om een goed doel, zoals OMF, in uw testament op te nemen. In een testament kunt u op twee manieren nalaten: door het aanwijzen van een erfgenaam of door het opnemen van een legaat.

ERFGENAAM
Behalve uw familieleden kunt u ook andere personen of instellingen als erfgenaam aanwijzen. Dit wordt een erfstelling genoemd. Zo kunt u ook OMF tot (mede-)erfgenaam benoemen. De erfgenamen krijgen hun deel van de erfenis nadat de schulden en kosten daarvan zijn betaald.

LEGAAT
Met een legaat zorgt u ervoor dat na uw overlijden een persoon of een goed doel een door u vastgesteld geldbedrag krijgt. OMF is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’ en hoeft daarom geen erfbelasting af te dragen aan de fiscus. Dat betekent dat het hele bedrag ten goede komt aan het zendingswerk van OMF in Oost-Azië.

EEN NOTARIS
Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Uiteraard kunt u zelf een notaris kiezen. Het is altijd mogelijk om eerst een oriënterend gesprek aan te vragen. Ook kunt u met uw vragen elke werkdag (van 9.00-14.00 uur) terecht bij de notaris advieslijn 0900 – 34693 93 (€ 0,25/min). Het advies dat u ontvangt is gratis. Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op www.notaris.nl.

MEER INFORMATIE
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over schenkingen in de vorm van nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op.

Meerjarige schenking

Wil je OMF voor langere tijd ondersteunen? Dan is dit een goede optie. Een meerjarige schenking is een vaste periodieke uitkering met een looptijd van minimaal vijf volle jaren. De schenking eindigt op een vaste datum of bij overlijden voor deze datum. Giften in deze vorm zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar waarin de uitkering plaatsvindt, zonder minimum- of maximumgrenzen. Je bepaalt zelf de hoogte van het jaarbedrag dat je aan OMF schenkt.

De verplichting tot het uitkeren van een meerjarige schenking kun je zelf gemakkelijk regelen. Download het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’, print het uit en stuur het ingevuld naar ons toe. Dit hoeft sinds 1 januari 2014 niet meer via de notaris geregeld te worden.

Ondersteun projecten

Jij hebt de mogelijkheid om projecten te ondersteunen die door OMF-zendingswerkers worden gerund. Sommige projecten zijn eenmalig, andere doorlopend. Er zijn grote, maar ook kleine(re) projecten die geschikt zijn als spaarobject, bijvoorbeeld voor een zondagsschool.

Giften voor projecten kunnen worden overgemaakt op ons rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96 onder vermelding van het projectnummer.

Start typing and press Enter to search