OMF Nederland gaat verhuizen

Een grote uitdaging
Binnen afzienbare tijd zal OMF Nederland haar kantoor gaan verplaatsen. De eigenaar van ons huidige kantoor heeft besloten zijn eigendommen te verkopen, waardoor ook ons huurcontract zal eindigen. Voor ons als team een grote uitdaging en verandering die veel impact heeft.

Onze missie
Wat niet verandert is onze missie: het goede nieuws van Jezus Christus delen met de volken van Oost-Azië. Tot eer van God en aanbidding van Zijn Naam. Al 155 jaar. OMF (voorheen China Inland Mission) heeft haar missie zien groeien van Barnsley, Brighton en London naar Shanghai en Singapore, naar alle (hoofd)steden van Oost-Azië. Op talloze plekken zijn mensen gedreven door de belofte dat “een menigte uit alle volken, talen en naties zich zal verzamelen voor de troon en het Lam” (Openbaring 7:9). De afgelopen 25 jaar mochten, óók vanuit de kleine plaats Terschuur, honderden christenen toegerust en voorbereid worden voor een taak op het zendingsveld in Oost-Azië.

Wat wij zoeken
De aanstaande verhuizing brengt vooralsnog de nodige onzekerheid met zich mee. Gelukkig gaat God voor ons uit! Vanuit die afhankelijkheid hebben we een ‘programma van eisen en wensen’ opgesteld, waaraan we graag willen dat de huisvesting gaat voldoen:

 1. een centrale plaats in midden-Nederland, goed bereikbaar ook met openbaar vervoer;
 2. circa 250 mkantoorruimte (met o.a. circa 12 werkplekken en ruimte voor ontmoeting);
 3. een inspirerende werkomgeving;
 4. een “draagbare” huisvestingslast.

Natuurlijk hebben we aanvullende wensen, maar de bedoeling van dit bericht is om de zoektocht zo breed mogelijk te maken en op voorhand geen belemmeringen op te werpen. Onze wensen en verlangens leggen we in de handen van onze Vader. We bidden om:

 1. een plek waar gebed voor de volken van Oost-Azië zal zijn,
 2. een plaats van aanbidding van God,
 3. een thuis waar (aanstaande) zendingswerkers, medewerkers en gasten elkaar ontmoeten,
 4. een locatie waar we dicht(er)bij de in Nederland gevestigde Oost-Aziatische gemeenschappen en kerken zijn om gezamenlijk onze missie kunnen vormgeven.

Samen met u en jou
Deze uitdaging kunnen we niet alleen realiseren. Voor ons is dit een onbekende wereld van zakelijkheid en vastgoednetwerken. Dit is dan ook de reden om onze achterban te mobiliseren. Door de geschiedenis van CIM/OMF heen heeft God talloze mensen grotere en kleinere rollen gegeven in Zijn missie. Lees via deze links meer over OMF: www.omf.nl en haar geschiedenis: https://omf.org/about-us/our-story. Met verwachting doen we vrijmoedig een beroep op u en jou:

 1. Dank vooral met ons voor 25 jaar gastvrijheid van de familie Van Putten in Terschuur. Indrukwekkend in hun trouw aan Gods werk.
 2. Bid om wijsheid voor bestuur en medewerkers van OMF om de juiste keuzes te maken.
 3. Geef ons tips over waar we opnieuw gastvrij onderdak mogen ontvangen.
 4. Bid hoe u / jij zelf kunt bijdragen aan onze verhuizing (praktisch, adviserend, financieel).

Onmogelijk …..  moeilijk …..  gedaan
Hoe de volgende stappen er uit zien kunnen we, bij gebrek aan ervaring, niet goed overzien. Wel nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten de nodige stappen om alle opties te onderzoeken. Daarom deze nieuwsbrief. We vormen met een aantal deskundigen een huisvestingsteam. Tegelijkertijd en bovenal willen we vooral de leiding van God hierin ervaren en volgen. Want ook deze verhuizing is uiteindelijk een geestelijk werk.

De uitdagingen zijn groot. Maar de beloften van God zijn onveranderlijk.
Hudson Taylor zei eens:

There are three stages in the work of God:
first it’s impossible, then it’s difficult, then it’s done.

We kijken uit naar uw reactie.

Namens het OMF-team

Maarten Kommers, directeur | nl.nd@omfmail.com | 06-15504595

Start typing and press Enter to search