OMF International 150 jaar!

25 juni 1865 – 25 juni 2015

Op 25 juni 2015 is het 150 jaar geleden dat James Hudson Taylor de China Inland Mission (CIM) oprichtte. Op die dag in 1865 schreef hij in zijn Bijbel: ‘gebeden voor 24 bereidwillige, geschikte werkers’. De dag erna legde hij 10 Engelse ponden in op de bankrekening. Hudson schreef: ‘alles wat ik heb is 10 pond en Gods beloften’. In 1866 vertrok hij met de eerste 24 nieuwe zendingswerkers richting China.

Na het gedwongen vertrek uit China in 1950 veranderde de naam van de organisatie in Overseas Missionary Fellowship (OMF). Vandaag de dag werken zo’n 1400 OMF’ers uit 32 verschillende landen op de ‘velden’ en kantoren in Oost-Azië en wereldwijd.

Samen vieren!

OMF Nederland wil dit grote jubileum samen met jou vieren!  Het jubileumthema is uit Psalm 150: ‘Alles wat adem heeft, love de Here!’. Met elkaar willen de Here God danken voor Zijn trouw in de geschiedenis van CIM/OMF, en Hem loven om Zijn machtige daden in Oost-Azië en wereldwijd. We doen dit in verschillende jubileumactiviteiten; o.a. vijf regionale avonden in het land en een nationale ontmoetingsdag in september. Op onze website houden we je op de hoogte van de activiteiten. We zien ernaar uit om jou te ontmoeten. Neem je vrienden en familie mee! Bekijk de themapagina OMF 150 jaar!

Verleden. Heden. Toekomst.

Dit zijn de elementen die aan bod zullen komen in het jubileumjaar; in dankbaarheid terugzien op wat God heeft gegeven, vieren van een bijzondere mijlpaal die we dankzij Gods genade en trouw mogen beleven, en vooruitkijken; na 150 jaar is het zendingswerk in Oost-Azië niet klaar… de velden zijn wit om te oogsten! Blijf je de Heer van de oogst bidden om nieuwe zendingswerkers? Doe je mee in de Grote Opdracht om de Naam van Jezus bekend te maken aan alle volken?

Psalm 150

Halleluja. Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;

looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

Looft Hem met bazuingeschal,
looft Hem met harp en citer,

looft Hem met tamboerijn en reidans,
looft Hem met snarenspel en fluit,

looft Hem met klinkende cimbalen,
looft Hem met schallende cimbalen.

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Start typing and press Enter to search