Medewerker Church Relations

OMF is een interkerkelijke zendingsorganisatie die werkzaam is in Oost-Azië en onder Oost-Aziaten wereldwijd. OMF verlangt ernaar dat de volken van Oost-Azië en christenen in Nederland met elkaar verbonden worden en samen in beweging komen om God te aanbidden, te kennen en Hem in gehoorzaamheid te volgen en te dienen.

OMF gelooft dat de wereldwijde kerk van Jezus Christus geroepen is om Zijn getuige te zijn in deze wereld en het goede nieuws te delen en discipelen te maken onder alle volken, tot verheerlijking van Zijn Naam. Om die reden wil OMF Nederland de komende jaren verder investeren in het versterken en uitbreiden van de relaties met kerken en para-kerkelijke organisaties met als doel hen te dienen in en betrekken bij Gods werk in deze wereld.

Dit zal gebeuren vanuit de (nieuwe) rol

Medewerker Church Relations

24 uur per week

Church Relations (CR) is onderdeel van de afdeling mobilisatie. Deze afdeling speelt een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van OMF Nederland en haar missie naar buiten toe. De afdeling mobilisatie stelt zich o.a. als doel om:

 • Verhalen te delen over de grote daden van God in Oost-Azië.
 • Op een pro-actieve wijze gemeenten, kerken en christelijke organisaties zicht te geven op de geestelijke nood in Oost-Azië, en hen aan te moedigen om een rol te nemen in het bereiken van de miljoenen Oost-Aziaten die nog nooit van God gehoord hebben.
 • Kerken/gemeenten te stimuleren en toe te rusten om in woorden, daden en houding in de eigen omgeving/context uit te reiken naar Oost-Aziaten in Nederland.
 • Zichtbaar en relevant te zijn in de breedte en veelkleurigheid van christelijk Nederland

De rollen en taken van de medewerker Church Relations zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Maar wel is duidelijk dat deze ontwikkeld zullen worden in zowel bestaande als nieuwe netwerken van gemeenten en kerken.

Bij bestaande netwerken valt te denken aan:

 • Gemeenten/kerken waar medewerkers van kantoor lid van zijn. Is OMF bekend in deze gemeenten? Wat kan OMF doen om meer bekendheid te krijgen voor zending en als organisatie een plek te krijgen in deze gemeente?
 • Gemeenten/kerken waar bruggenbouwers lid van zijn. Is OMF bekend in deze kerken en gemeenten? Hoe kan OMF hen dienen om meer bekendheid en betrokkenheid te genereren?
 • Uitzendende gemeenten van veldwerkers. Hoe kan OMF in samenwerking met het TFT van betreffende werker de zendende gemeente/kerk meer betrekken bij het werk van zending en OMF?
 • Teruggekeerde werkers die voor langetermijn of kortetermijn in Azië zijn geweest nemen bij terugkeer weer hun plek in de gemeente in, of in een nieuwe gemeente. Welke mogelijkheden kunnen er ontstaan in samenwerking met teruggekeerde werkers om zending en het werk van OMF in betreffende gemeente meer bekend te maken? “Wat kan OMF voor jou en jouw gemeente betekenen?”
 • Kandidaten: in samenwerking met kandidaten de gemeente betrekken bij zending en het werk van OMF. Denk hierbij aan zendingscommissies, kerkenraden/oudstenraad en voorgangers. Ook kan gedacht worden aan het door persoonlijk contact opvolgen van referenten van kandidaten met als doel betrokkenheid van zending en OMF Nederland.

Wat betreft nieuwe netwerken valt te denken aan:

 • Inzicht krijgen in en in kaart brengen van de strategie en visie van de verschillende kerken/gemeenten en hun denominaties.
 • Strategische keuzes maken en het opbouwen van een netwerk partner kerken en gemeenten.
 • Zichtbaar aanwezig zijn daar waar zending en missionair werk op de agenda staat in landelijke – regionale bijeenkomsten van kerken/gemeenten, denominaties en christelijke organisaties.
 • Proactieve houding in het versterken van bestaande en zoeken naar (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen gelijkgestemde zendingsorganisaties.

Profiel

De medewerker church relations

 • Onderschrijft van harte de visie, missie, waarden en geloofsbasis van OMF, en is bereidt zich hierin te verdiepen en zich te scholen om dit ook naar buiten toe uit te dragen.
 • Is geschoold op HBO niveau
 • Heeft ruime ervaring in het werken in een context van kerk en zending
 • Kan spreken vanuit de ervaring van het uitgezonden zijn
 • Is meelevend en actief lid van een kerk
 • Kan zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Nederlands en Engels.
 • Heeft goede communicatieve eigenschappen en functioneert goed in een team
 • Neemt een bestaand, actueel netwerk mee binnen gemeenten en kerken in Nederland
 • Is flexibel ingesteld en kan omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid die hoort bij het werken in een zendingsorganisatatie.

Wat kan OMF je bieden
Er wordt uitgegaan van een functie voor 24 uur per week. Wij bieden een contract aan voor de duur van één jaar met de intentie om dit te verlengen bij goed functioneren en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.

Medewerkers van OMF ontvangen salaris op het niveau van het minimumloon, waarbij van hen gevraagd wordt om, ondersteund door OMF, te bouwen aan een eigen achterban voor financiële support die nodig is om het maandelijkse brutosalaris uit te keren gedurende de periode dat je hier werkt.

Wat mag je verwachten als je werkt bij OMF
Het werk binnen OMF gebeurt op professionele wijze. Er is ruimte voor ontwikkeling en training. Tegelijkertijd werkt OMF vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God in alle dingen (mensen, werk, financiën, etc.). Dit wordt zichtbaar door de belangrijke plek die het gebed heeft in het dagelijks werk van OMF. Als onderdeel van OMF Nederland mag je verwachten dat je groeit in kennis, genade en afhankelijkheid van God. Ook mag je leren over wat God doet in deze wereld en maak je kennis met andere culturen, en dan met name de culturen uit Azië.

Interesse?
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur je motivatiebrief en je CV uiterlijk op 11 januari 2020 naar onze directeur Maarten Kommers (nl.nd@omfmail.com). Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Harry Lukens, onze Mobilizer, telefoonnummer 0342 – 46 26 66 of 06 – 1600 9696.

Start typing and press Enter to search