Leven uit geloof

Wat is dat in de praktijk, leven uit geloof? En wat betekent het voor de mensen van OMF Nederland?

Voor ons betekent het dat we ‘God en Zijn woord betrouwbaar achten en Hem op grond daarvan gehoorzamen’. De basis van ons denken en doen is God die zich heeft geopenbaard in Zijn woord. We geloven dat Zijn woord betrouwbaar, volledig, volkomen en voldoende is voor nu en in de eeuwigheid. De waarheid, de beloften en de opdrachten die de Bijbel aanreikt zijn leidend. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt discipline om als team, en als individuele medewerkers en werkers op het veld om serieus werk te maken van het lezen van het Woord en Gods leiding daarin te verstaan.

Leven uit geloof betekent Gods woorden laten staan zoals Hij ze geeft, en deze niet in te vullen of uit te leggen vanuit een aanname van ons zelf (2 Petr. 3:16)

Leven uit geloof betekent in de eerste en laatste plaats te rade gaan bij Hem. ‘Heere, naar wie zullen we heen gaan?’ (Joh. 6:68). Gebruik je verstand, inzicht en netwerk die God je gegeven heeft, en vraag God dit te bevestigen door Zijn woord en geest.

Leven uit geloof betekent in ontspanning en vanuit rust (hard) werken. Ons werk in de zending, in de gemeente, in ons gezin is Gods werk. Hij begint, en maakt af. In de tussenliggende periode nodigt Hij ons uit Zijn handen en voeten te zijn.

Leven uit geloof betekent vaak wachten. Wachten op antwoord, wachten op de vervulling van een belofte (Hebr. 11) , wachten dat het licht weer doorbreekt (Ps. 106).

Leven uit geloof betekent vaste grond onder je voeten hebben. ‘Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng ……’
. Elke dag leven uit Zijn kracht en vanuit je positie in Hem (Ex. 3:14).

Comments
pingbacks / trackbacks
  • […] deze rubriek worden de vijf kernwaarden van OMF Nederland uitgelicht. De vorige keer stond ‘Leven uit geloof’ centraal. Deze keer kijken we naar ‘Afhankelijk […]

Start typing and press Enter to search