Leven uit geloof

Hoe makkelijk zeggen we dit niet. Net als zoveel bekende begrippen en woorden uit de Bijbel kan ook ‘leven uit geloof’ een gewoontebegrip worden. En dan verliest het natuurlijk al z’n kracht en prikkeling.

Een bijdrage schrijven voor deze E-news dwingt me weer om weer intensief naar de betekenis van dit zinnetje te kijken. LEVEN – UIT – GELOOF

Allereerst LEVEN. Dit woord heeft een dubbele betekenis. ‘Leven’ in de zin van het tegenovergestelde van ‘dood’. Maar ‘leven’ is ook: je bestaan, je dagelijkse gang door de wereld met alle plannen, relaties, en gebeurtenissen die daar een onderdeel van zijn. Hoewel we met dit zinnetje vaak het laatste bedoelen, en dat is ook helemaal waar, is het belangrijk om ook de eerste betekenis niet uit het oog te verliezen. Het kennen en dienen van God betekent de overwinning en viering van het leven.

Dan UIT. Als je ergens iets uit haalt, doe je dit doorgaans uit een externe bron. Het leven waar we het over hebben (eeuwig leven zoals God het bedoeld heeft) wordt gevoed door een bron van buiten. Leven niet door en uit jezelf maar alleen bij de gratie van een krachtbron die buiten je is gelegen. Dit geeft afhankelijkheid weer. Zonder die krachtbron is er geen leven.

Tenslotte GELOOF. Dit is de krachtbron van je leven, en bestaat uit een waarheid en zekerheid die niet met onze zintuigen te ervaren is, maar toch een absolute werkelijkheid is. Petrus beschrijf heel mooi wat de aard en het doel is van het geloof waar we uit leven:

‘U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. …. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.’ (uit 1 Petrus 1)

Ik wil jullie aanmoedigen om het nieuwe jaar tegemoet te gaan met deze waarheid voor ogen. LEEF – UIT – GELOOF.

Start typing and press Enter to search