Laat de kinderen bij Mij komen:

Ministry onder kinderen in de Filipijnen

Hans en Annemarie Colenbrander

Faith Academy voorziet in onderwijs voor honderden zendingskinderen in Manilla, zodat hun ouders als zendelingen in heel Oost-Azië het werk kunnen doen waartoe God hen geroepen heeft. Hans werkt als Adjunct Directeur van de Middle School op Faith Academy. Mede doordat deze school er is, kunnen veel zendelingen hun bediening uitvoeren: Bijbelvertaling, kerkstichting, pastor-training, seminarie-onderwijs, ontwikkelingswerk, social justice advocay, anti human trafficking, medisch zorg, etc. Op deze manier wordt in veel landen in Oost-Azië het Koninkrijk van God bevorderd.

Het onderwijs op Faith Academy is niet slechts een toevallig neveneffect van zendelingen die werkzaam zijn in Oost-Azië. Ons doel is het geven van excellent onderwijs, leerlingen vormen in discipelschap en hen in staat stellen impact te hebben op de wereld om hen heen voor het Evangelie.

Het Little Children’s Home komt op voor de allerkleinsten in nood. Annemarie werkt als verpleegkundige in dit kindertehuis voor baby’s en peuters. We worden dagelijkse geconfronteerd met disfunctionele gezinnen waar ouders niet kunnen of willen zorgen voor de kinderen die God hen geschonken heeft. Vanuit de liefde van Jezus geeft het team van het kinderhuis deze kleintjes een tijdelijk huis. De verzorgers geven hen veel liefde en aandacht, knuffels, speeltijd, samen eten… Het doel is om deze kinderen uiteindelijk een permanent thuis te geven.

Door een liefdevol huis te creëren voor deze kinderen in nood, opkomend voor hun behoeften en ervoor te zorgen dat ieder kind een voor-altijd-familie krijgt, geven we in dit kinderhuis praktische invulling aan hetgeen waartoe Jezus Zelf ons oproept: “Laat de kinderen bij Mij komen”.

Er zijn verschillende vacatures in Azië voor het werken met kinderen. Zoals het lesgeven op scholen voor internationale zendingskinderen, meehelpen bij het kinderwerk op conferenties of het lesgeven van Nederlandse zendingskinderen. Mail voor meer informatie naar info@omf.nl of kijk op voor de verschillende mogelijkheden op opportunities.omf.org.

Start typing and press Enter to search