Kennismaking met Agnes

Mijn naam is Agnes en mijn Chinese naam is Pui Lin Ho. Ik ben in Hong Kong geboren, en woon
sinds 1998 in Nederland. Ik ben al elf jaar getrouwd met Arian Kop. Ik ben een veelzijdig
persoon. Na mijn studie journalistiek in Taiwan werkte ik als journalist in Hong Kong voor de radio. Ook heb ik columns en boeken geschreven en ben ik marketing manager geweest.

In 1982 werd ik Christen en werkte bij verschillende Christelijke organisaties toen ik nog in Hong Kong woonde. Ik geloofde altijd al dat het leven een eeuwige bedoeling moest hebben, want an-ders zou het helemaal geen doel hebben. Ik ging naar een evangelische bijeenkomst en de spreker legde heel duidelijk uit dat alle profetieën in de Bijbel zijn vervuld. De laatste profetie is dat Jezus Christus zal terugkomen aan het eind van de tijd. Dit maakte me wakker voor de realiteit van het leven! Omdat ik geloof dat de Bijbel waar is, is Jezus ook waarheid, zoals de Bijbel zegt. Dat bete-kent dat Hij de ware God is Die ik geloof en dien.

Ik schrijf al jaren artikelen over het Evangelie van Jezus Christus. Deze artikelen worden gepubli-ceerd in Nederland, Europa, China en Taiwan. Via mijn website www.artofliving.co (Chineestalig) met blog, artikelen, music, audio boodschappen, film enz. wordt Goede Boodschap van Jezus ver-spreid. Na een jaar waren er al bijna 9.000 bezoekers en 30.000 hits op de website. God Zij gedankt voor Zijn werk!

In 2002 ben ik geslaagd voor een Bijbel cursus, B.E.E. – Biblical Education by Extension aan Bijbel-school De Wittenberg. Daarna vormde ik ook twee Chinese Bijbelstudie groepen voor ICF (Interna-tional Church Fellowship); één voor Chinese arbeiders en één voor Chinese studenten. Momenteel ben ik als vrijwilliger werkzaam op een Chinese school in Rotterdam als schoolhoofd en ik geef ook thuis privéles Chinees.

In Rotterdam ben ik verbonden aan de internationale kerk LEEF! Sinds 2014 ben ik vrijwilliger bij het Diaspora werk van OMF. Dat betekent dat ik contacten leg en relaties opbouw met Chinese studenten in Rotterdam. Ik help hen om meer te begrijpen over het christelijk geloof, bijv. door een kerstviering te organiseren. Voor hen die meer willen weten is er de Bijbelstudiegroep.

In februari 2015 ben ik gestart met een Bijbelstudiegroep voor Chinese vrouwen en studenten in Rotterdam Zuid. De bedoeling is om maandelijks Bijbelstudie te houden. Door berichten te sturen via sociale media zoals whatsapp, wechat, facebook enz. houd ik dagelijks contact met de mensen. Ik bid dat we in de toekomst elke week zullen kunnen samenkomen. Ik hoop dat veel Chinezen in Nederland Jezus als hun Redder leren kennen.

Start typing and press Enter to search