Interview met Anna Bin

Anna werkt sinds 2009 in samenwerking met OMF onder Chinese studenten in Delft.

Wat voor geestelijke achtergrond hebben de mensen waarmee je werkt meestal?
Ik werk voornamelijk met Chinese studenten. De meeste Chinese studenten hebben een atheïstisch of Boeddhistische achtergrond. Sommige Chinese studenten vertelde mij dat ze voordat ze naar Nederland kwamen nog nooit een christen hadden ontmoet.

Hoe ziet een gemiddelde week er voor jou uit?
Om de week op maandag organiseer ik een Bijbelstudie met niet-Nederlands sprekende vrouwen, waarvan vaak hun man in Nederland studeert en die weinig sociale contacten hebben. De andere week bezoek ik deze vrouwen thuis. ‘s Middags en ‘s avonds heb ik zelf Nederlandse les.

Op dinsdag heb ik pastorale gesprekken met Chinese studenten. We praten over de uitdagingen die zij hebben in hun studie, het leven in Nederland en relaties met ouders in China.

Woensdag is een dag voor werkbesprekingen met mijn supervisor en administratie.

Donderdag staat in het teken van bezoeken aan Nederlanders die contacten hebben met internationale studenten, om hen te coachen en te horen wat er speelt.

Vrijdag is mijn vrije dag.

Een keer per maand is op zaterdag een internationale dag met internationale studenten en Nederlandse christenen samen. het zijn gezellige moment met een maaltijd en spelletjes. Andere zaterdagen heb ik beschikbaar voor communicatie naar mijn eigen achterban.

Op zondag ga ik een keer per maand naar ICF, waar ik contacten heb met Chinese studenten. Ook een keer per maand naar de Nederlandse kerk die veel met internationale studenten werken. Op de overige zondagen ga ik naar m’n eigen kerk.

Hoe ontvankelijk zijn deze studenten in het leren over Jezus Christus?
Ik werk al acht jaar in het Diaspora werk en ik merk gedurende deze jaren dat Chinese studenten steeds meer open worden om te leren over Jezus Christus en het christendom.

Wat zijn effectieve manieren om met studenten in contact te komen? Wat zorgt ervoor dat zij zich welkom voelen en er relaties kunnen ontstaan?
Een van de meest effectieve manieren is om Nederlandse christenen te betrekken in het contact met internationale studenten. Bijna alle studenten vinden het leuk om lokale mensen te ontmoeten, de cultuur te leren kennen, een netwerk te bouwen en connecties te maken met lokale mensen. Daarom is het strategisch belangrijk om de Nederlandse kerk en Nederlandse christenen bij het Diaspora werk te betrekken.
Zij kunnen betrokken zijn door gastvrij te zijn, door studenten uit te nodigen voor een maaltijd, mooie plekken in de omgeving te bezoeken, af en toe een kopje koffie of thee met ze te drinken. Die kleine dingen maken dat zij zich welkom voelen en het helpt om relaties te bouwen.

Wat zijn obstakels die de studenten tegenkomen als ze christen willen worden?
Het grootste obstakel is dat zij niet weten hoe zij hetgeen zij hebben geleerd in Nederland, over het christendom kunnen meenemen naar hun thuisland en kunnen implementeren in hun land wat niet-christelijk en niet-westers is.

Wat zijn grote uitdagingen in het uitreiken naar studenten?
De grootste uitdaging is om uit te reiken naar studenten en contact met hen te houden, terwijl hun leven en studie heel druk wordt nadat ze zo’n drie tot zes maanden in Nederland zijn. De positieve kant is wel, dat je de focus dan weer kan verleggen naar nieuwe studenten die het verlangen hebben om Christus te leren kennen.

Welk advies heb je voor mensen die willen uitreiken naar internationale studenten, maar daar geen ervaring mee hebben?
Gewoon doen! Het is veel gemakkelijker dan we denken, omdat de meeste internationale studenten graag contact willen met Nederlanders en een klein gebaar betekent al heel veel voor hen. Doe het gewoon en geniet ervan!

Aanvulling vanuit OMF:
De Diaspora werkers van OMF hebben de culturele kennis en de expertise om Chinezen die tot geloof zijn gekomen te helpen groeien in hun geloof, hen toe te rusten in discipelschap, en hen voor te bereiden op terugkeer naar hun thuisland. In de meeste gevallen spreken zij ook de Chinese taal, wat het gemakkelijker maakt om met deze jonggelovigen door te praten over de diepere dingen die hen bezighouden. Wanneer je in contact bent met Chinese studenten, dan kun je via het OMF kantoor een beroep doen op deze Diaspora werkers – zij willen je graag helpen in deze contacten, en staan ook in verbinding met mensen die de studenten na terugkeer in hun thuisland in contact kunnen brengen met een lokale kerk.

Start typing and press Enter to search