Integer zijn

In deze rubriek worden de vijf kernwaarden van OMF Nederland uitgelicht. De vorige keer stond ‘Betrokken zijn’. Deze keer kijken we naar ‘Integer zijn’.

Onlangs stapte een belangrijke medische adviseur van de Britse regering op, omdat hij de door hemzelf geadviseerde quarantaineregels overtreden had. Hij kon niet anders, omwille van geloofwaardigheid en integriteit. Hij moest wel opstappen. En dat deed hij dan ook. Dit is zomaar een alledaags voorbeeld dat laat zien hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om integriteit. Er is weinig voor nodig om verkeerde keuzes te maken. We zijn mensen met vaak egoïstische motieven.

Integriteit geldt niet alleen voor individuen. Ook op het niveau van de organisatie is integriteit enorm belangrijk. Bij OMF zeggen we dat de aanbidding van God leidend is in het maken van plannen en uitvoeren van onze werkzaamheden. Het feit dat God op heel veel plekken niet gekend en aanbeden wordt is de reden waarom we christenen in Nederland in beweging willen brengen. We zeggen ook dat we dit afleiden uit de Bijbel waarin Gods verlangen en Zijn missie in deze wereld duidelijk wordt. Onze missie is ten diepste Gods missie. Zoals Jesaja zegt: ‘…naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit’ (Jesaja 26:8b).  Dat is spannend. Als persoon worstel ik daar al vaak genoeg mee. Ik ben als volgeling van Jezus niet meer van mijzelf. En dan zou ik me ook niet moeten laten leiden door wat ík wil en wat míjn plannen en verlangens zijn, maar wat die van God zijn. Als het voor individuen al lastig is, hoe lastig is dit dan voor een organisatie die bestaat uit allemaal verschillende en unieke personen? Maar ook voor een organisatie is de uitdaging dat we doen wat God wil dat we doen. En hierin ook Jezus navolgen die zegt: ‘de Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze’ (Johannes 5: 19).

Integer zijn voor OMF betekent dus onder andere elkaar als collega’s aansporen en herinneren dat we dicht bij onze kern blijven: we bestaan zodat God aanbeden wordt in ons leven en in dat van Oost-Aziaten. Als we dát doel voor ogen houden, zijn we als organisatie minder vatbaar voor concurrentie of profileringsdrang. Maar alleen dan, want we zijn een organisatie met zwakheden en beperkingen en niets menselijks is OMF vreemd. Door dicht bij de Bron te blijven, zijn we beter in staat om te denken en handelen in het belang van het Koninkrijk van God en de eer van Zijn Naam. We hoeven dan ook niet zo nodig meer te overtuigen, maar we mogen gaan getuigen.

Start typing and press Enter to search