In Memoriam – Nelly van Kampen-Boot

Op zaterdag 13 mei 2017 overleed Nelly van Kampen-Boot na een ziekteperiode van ongeveer twee jaar. Sinds november 2011 was zij door OMF uitgezonden naar Maleisië, in samenwerking met Kerk in Actie.

Tot en met 17 maart 2017 gaf Nelly les aan het Malaysian Bible Seminary (MBS) in de vakken Missiologie en Nieuwe Testament. Ze begeleidde de studenten in hun voorbereiding op de praktijk van het preken. Voor veel studenten was zij tevens een mentor. Daarnaast was ze betrokken bij andere bijbelscholen op Saba, Papua en Borneo.

In 2006 kwamen Pieter en Nelly van Kampen samen voor een eerste oriënterend gesprek bij OMF om te zien waar ze samen ingezet zouden kunnen worden. Pieter wilde graag betrokken zijn op het werk in China. Helaas kon dat niet doorgaan vanwege de ziekte die zich bij Pieter openbaarde. De wegen liepen anders; Pieter van Kampen overleed eind 2009 op 63-jarige leeftijd.

Begin 2011 melde Nelly zich weer bij OMF, vanwege haar droom om in zendingswerk berokken te zijn. Eind oktober 2011 vertrok ze naar de Orientation Course in Singapore, en daarna vond ze in Maleisië al snel haar plek. In de Aziatische context heeft zij met haar open en kwetsbare houding harten kunnen winnen. Zij hield van de studenten en andersom hielden studenten en collega’s van haar. Nelly leefde haar geloof uit en kon in alle strijd en twijfel haar vertrouwen in de grote en betrouwbare God uiten en uitleven. Hij, in Jezus Christus, was haar houvast en anderen konden dat zien.

In april 2015 werd plotseling duidelijk dat er sprake was van darmkanker die al in een vergevorderd stadium bleek te zijn. Maar als een wonder werkten de medicijnen die ze in Nederland kreeg heel goed, en dat maakte dat ze eind 2015 weer terug kon naar Maleisië. De behandeling kon in Maleisië worden voortgezet. In haar ziekteperiode heeft ze veel betekend voor haar vrienden in Maleisië, die zagen dat je met een afbrekend lichaam de Heer kon volgen en dienen.

Aan het eind van haar verlof in december 2016 ontdekte men dat de chemotherapie niet meer aansloeg. De artsen gaven haar ruimte om terug te gaan naar Maleisië zolang zij zich goed bleef voelen. Daar heeft ze nog heel goede maanden gehad met de mensen die haar zo dierbaar waren.

Zaterdagmiddag 18 maart belde Nelly naar Willem van Dis, oud-directeur van OMF NL, met de vraag of hij haar kon komen ophalen omdat het niet meer ging. Hij reisde vrijwel meteen naar Maleisië om haar te helpen allerlei praktische zaken te regelen en afscheid te nemen. Afscheid van de gemeentekring, afscheid van de studenten en collega’s, afscheid van Maleisië…

Op 23 maart was Nelly terug in Nederland. Intensieve weken volgden; van veel mensen nam zij afscheid terwijl haar lichamelijke conditie steeds verder verslechterde. Na enkele dagen te zijn opgenomen in het hospice, overleed zij op zaterdagmiddag 13 mei. Op vrijdag 19 mei vond in Pijnacker de afscheidsdienst en begrafenis plaats.

Nelly is Thuis. Wij danken God voor wie ze was en voor wat heeft gedaan en voor anderen betekend heeft. Haar doelgerichtheid om de Ander – met een hoofdletter –  en de ander te dienen waren wonderlijk met elkaar verweven. De dank en eer zij aan de Heer.

Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd
zij Uw naam lof, o Jezus, t’ allen tijd!
Halleluja, halleluja!    

Start typing and press Enter to search