Impact van het Coronavirus op het werk van OMF

Zoals voor iedereen geldt, is ook OMF getroffen door de gevolgen van de crisis rondom het coronavirus. Wat is de impact daarvan op ons werk, zowel op het veld als in Nederland?

De oorsprong van de huidige crisis ligt in Oost-Azië, het gebied waar het zendingswerk van OMF zich op richt. Onze veldwerkers waren daardoor de eersten die de gevolgen ervan meemaakten. Het dagelijks leven is er sinds lange tijd zeer beperkt, met strenge controles op straat, en reizen werd vrijwel onmogelijk. Een enkeling moest noodgedwongen terugkeren naar Nederland, of kon juist niet vanuit Nederland terug naar het veld.

Vrijwel alle uitzendingen via Serve Asia, het short term programma van OMF, zijn voorlopig tot de zomer afgezegd. En voor enkele van de Serve Asia werkers is het momenteel onzeker wanneer zij kunnen terugkeren naar Nederland.

Nu het virus ook in Nederland en wereldwijd vele slachtoffers maakt, denken we aan de veldwerkers die de afstand tot hun ouders, kinderen, familie, vrienden en uitzendende gemeenten juist nu extra ervaren. Een werker verwoordde het zo: ‘Het is één ding als de situatie om je heen schudt, maar iets anders als dan ook de situatie thuis in Nederland wordt geschud’. Laten we in deze tijd van crisis bidden om de Vrede van God voor de mensen op het veld, voor hen die noodgedwongen in Nederland zijn, of ergens halverwege gestrand.

Eén gezin staat klaar om te worden uitgezonden; zij zouden na drie jaar van voorbereidingen half april vertrekken naar Singapore voor de Oriëntatie Cursus, en dan doorreizen naar Taiwan voor de taal- en cultuurstudie. De Oriëntatie Cursus is echter afgeblazen en de ontwikkelingen in Taiwan worden op de voet gevolgd.

De kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis; er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vele communicatiemiddelen die beschikbaar zijn. Voor twee nieuwe medewerkers is deze situatie een wel heel bijzondere start!

Tot slot: de wortels van het zendingswerk van OMF liggen in China. Een land waar God in de afgelopen 155 jaar grote dingen heeft gedaan, dwars door ingrijpende crises heen. Gods werk in Oost-Azië en de wereld gaat door, ondanks ongekend moeilijke omstandigheden!

Start typing and press Enter to search