Hoe Isaanse mensen Jezus leren kennen

Somjit sprak moeizaam vanwege een ongeluk dat een paar jaar eerder was gebeurd en waardoor hij bijna geheel verlamd was geraakt. Toch wilde hij maar wat graag vertellen hoe hij tot geloof was gekomen. “Toen ik verlamd raakte, ben ik door mijn vrouw en kinderen in de steek gelaten. Ik lag helemaal alleen op bed, maar mijn buurvrouw Win kwam elke dag langs. Zij zei dat er hoop voor mij was en dat ik moest blijven leven omdat God van mij hield. Zij deed de was voor me en had het vaak over Jezus. Tenslotte kwam ik tot geloof in Jezus! Buurvrouw Win bleef meer over Hem praten en andere christenen kwamen ook op bezoek. Ze bleven bidden voor mijn genezing en God heeft hun gebeden verhoord. Nu kan ik lopen en een beetje praten.”

Janta is niet gelovig, maar ze houdt de christenen in haar dorp nauwlettend in de gaten. “Bij een crematie in het dorp hielpen ze met eten koken en opruimen,“ vertelde Janta. “Iedereen was verdrietig, maar de christenen zeiden dat ze niet bang waren om te sterven omdat ze zeker wisten dat ze naar de hemel zouden gaan.”

Hoe komen Isaanse mensen tot geloof? Vaak door één-op-één contacten zoals buurvrouw Win met Somjit of door christenen die getuigen van hoop wanneer mensen rouwen om verlies. Uit een onderzoek naar hoe Thaise mensen tot geloof komen (Marten Visser, 2008) bleek dat het 700 keer waarschijnlijker is dat Thailanders tot geloof komen wanneer zij al familie of vrienden hebben die christen zijn. Lectuur en andere media spelen daar ook een rol in, maar persoonlijke contacten met mensen die men vertrouwt vormen veruit de belangrijkste factor waardoor mensen tot geloof komen, samen met het meemaken van wonderen of het uitdrijven van kwade geesten.

Christenen zijn soms terughoudend om van Jezus te getuigen uit angst voor afwijzing. Een oudere gelovige, oom Somphet, was enorm opgelucht toen hij Johannes 6:44 las: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.‘ “Wat een opluchting!” riep Somphet uit. “Ik dacht dat mensen niet tot geloof kwamen omdat ik niet goed ben in evangeliseren, maar nu weet ik dat God hen nog niet trekt.” Oom Somphet was zo bemoedigd door de tekst dat hij diezelfde middag het Evangelie aan zijn vroegere drinkmaatjes ging vertellen.

  • Bid dat de Isaanse christenen vaak en vrijmoedig over Jezus zullen spreken. Bid dat ze het resultaat van hun spreken aan God overlaten en rust zullen vinden in het feit dat het de Vader is Die mensen tot Zich trekt, niet zij.
  • Bid dat Isaanse christenen manieren zullen vinden om duidelijk het Evangelie door te geven aan anderen, zodat de kern van het Evangelie helder aan de orde zal komen.

Dit verhaal komt uit het gebedsboekje ’30 dagen gebed voor Isaan’, een uitgave van CGK, GZB en OMF. Wil je dit boekje ook gebruiken om te bidden voor Isaan, bestel het dan via info@omf.nl De kosten van het boekje zijn 1 euro excl. portokosten.

Start typing and press Enter to search