Hoe een hartstilstand Thiamcan in vuur en vlam zette voor Jezus

Thiamcan luisterde beleefd naar haar schoonmoeder tijdens het familiebezoek. Haar schoonmoeder kwam kortgeleden tot geloof en vertelde enthousiast over de God uit de Bijbel. Thiamcan vond haar gepraat maar onzin. Logisch, omdat ze van jongs af aan opgroeide met het boeddhisme en inmiddels zelf ook overtuigd boeddhiste was. De 27-jarige ging verder met haar leven, totdat de wereld om haar heen plotseling stilstond…

Het gebeurde tijdens haar dagelijkse rit naar het kantoor in Bangkok. Terwijl ze het kantoorgebouw binnenging kreeg Thiamcan een hartstilstand. Ze zag zichzelf liggen en haar collega’s die verschrikt om haar heen stonden. Ze zag ook een ‘grote buitenlander’ in het wit, die zijn hand naar haar uitstrekte maar ze kon zijn gezicht niet zien. Wel zag ze een kruis naast deze man en ze begreep dat dit Jezus moest zijn; degene waarover haar schoonmoeder haar zo vaak vertelde. Thiamcan riep in haar nood uit naar Jezus: “Help me!”

Er klopte iets niet
Het volgende moment dat Thiamcan zich herinnerde, was het felle licht van de ziekenhuislampen. Toen de arts kwam, vroeg hij nieuwsgierig hoe het was om dood te zijn. Haar hart had een half uur lang niet geklopt… Wonderbaarlijk hield ze niets aan de hartstilstand over en keerde ze terug naar haar geboortedorp, waar ze een nieuwe baan vond bij de plaatselijke supermarkt.

Ontmoeting in de supermarkt
In de buurtsuper hielp Thiamcan de Nederlandse Marlies, een OMF-zendelinge. Bij de kassa hadden ze regelmatig een praatje en Thiamcan stelde Marlies vragen over het christelijk geloof. De dames spraken regelmatig af en Thiamcan leerde steeds meer over Jezus en de God van de Bijbel. Ze kwam tot geloof en wilde Hem nog beter leren kennen.

Zwaar werk
Toch was dat best lastig. Thiamcan kreeg een nieuwe baan omdat de baan bij de supermarkt door de vele overuren en onregelmatige werktijden veel te zwaar was. Ze vond een baan in de hoofdstad van de provincie. Ook die baan was best zwaar, maar ze hield het vol en had zo alleen op zondag nog tijd om over Jezus te horen. Tijd om Jezus te dienen buiten haar werk om was er eigenlijk niet.

Nieuwe initiatieven
Toen kwam de coronacrisis. Het zendingswerk was voor een aantal maanden onmogelijk. Nieuwe initiatieven werden onderzocht om toch het evangelie te verspreiden samen met Thaise broeders en zusters. Buitenlanders waren verdacht omdat het praatje rondging dat juist zij corona hadden en/of het verspreidden. Het idee ontstond om voedselpakketten te delen in de dorpen waar Thaise broeders en zusters wonen. Zodoende ging Thiamcan wekelijks mee om te helpen op zondag, haar vrije dag. De verdeling van de voedselpakketten begon bij elf gezinnen die geselecteerd waren door de dorpsoudste. Tijdens de bezoekjes vertelde ze over het evangelie. De conversaties waren boeiend, mensen wilden naar Thiamcan luisteren en kwamen ook tot geloof! Ze genoot van de gesprekken, ze groeide in haar eigen geloof én in vrijmoedigheid om het evangelie met anderen te delen.

Ontslag met reden
Onlangs werd Thiamcan ziek op een cursus van haar werk. Ze at iets verkeerds en kreeg een maagzweer. Zodoende kon ze niet werken en haar werkgever ontsloeg haar. Toch denkt ze dat haar ontslag niet zonder reden is. Ze vermoedt dat God haar roept om voltijds God te gaan dienen en te gaan helpen het evangelie te brengen in het district waar ze woont.

Bid en dank mee:

  • Dank God voor Thiamcans gaven en talenten.
  • Bid dat haar man ‘Men’, haar ouders en haar tante tot geloof mogen komen.
  • Vraag God om het volledig herstel van haar maagzweer.
  • Bid dat Thiamcan tot blijvende zegen mag zijn in het team.
  • Bid voor de jonggelovigen die via Thiamcan het evangelie hoorden en mogen groeien in geloof.

Opgetekend door OMF’ers Wilke en Marlies den Hertog in Isaan, Thailand.

Start typing and press Enter to search