Het afgodenaltaar is weg!

Rik-Jan en Hester Willemsen zijn nu al een aantal jaren in Taiwan, de plek waar God hen heeft geroepen heeft om het evangelie van Jezus Christus te brengen.
Naast hen woont Taichung, hij is nu ruim twee jaar volger van de Heere Jezus.

Rik-Jan: “Een week geleden belde Taichung ons en vertelde hij dat zijn moeder was overleden. Zaterdag is ze begraven. Vorige week woensdag heb ik hem bezocht om te zien hoe het met hem gaat. Hij was wel verdrietig, maar tegelijk getuigde hij ook van de hoop die in hem is en van zijn verlangen om Jezus in alles te volgen. Het was een bijzondere ontmoeting.”

“Deze foto ontving ik zojuist van Taichung. Dit is de plaats waar zijn afgodenaltaar stond, tot vanmorgen.” ->

“We bidden al meer dan twee jaar voor hem. Gods Geest heeft zo krachtig in hem gewerkt en het Woord heeft geworteld in zijn hart. We prijzen onze hemelse Vader! De buurman vertelde mij ook (voor het eerst) hoe moeilijk hij het heeft gevonden dat in de afgelopen jaren het afgodenaltaar nog steeds in zijn huis stond. Hij deed niet meer mee met de aanbiddingsrituelen, maar hij kon het ook niet verwijderen, want zijn moeder leefde de helft van het jaar bij hem in huis. Dit is een strijd waar meer Taiwanezen mee worstelen die christen zijn geworden. Ze leven vaak nog in een huis met afgoden, vanwege hun familieleden die nog geen christen zijn.”

Willen jullie meebidden voor Taiwanese christenen die nog leven in een huis vol afgoden vanwege familieleden? Willen jullie bidden om zowel wijsheid als het onvoorwaardelijk volgen van Jezus?

Willen jullie ook bidden voor Taichung? Hij vertelde dat hij het afgodenaltaar zelf heeft verwijderd omdat Taiwanezen hem daar niet mee willen helpen. Ook heeft hij het gedaan zonder rituelen en dergelijke. Hij heeft het gewoon plompverloren weggegooid. Hij stuurde net een berichtje waarin stond dat hij zich enigszins schuldig voelt… Dit is heel goed te begrijpen nadat hij vrijwel zijn hele leven zijn voorouders en goden heeft aanbeden.

Willen jullie voor hem bidden; voor troost, kracht en vervulling van Gods Geest? Als enige christen in zijn familie is het niet altijd gemakkelijk voor hem, maar Jezus zelf belooft aan mensen die Hem gehoorzaam zijn, Zijn bijzondere nabijheid. (Joh. 14:15-31)
‘’Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’’

Start typing and press Enter to search