Een volledige Bijbel voor de Hanunoo

In 1955 vertrok Elly van der Linden naar de Filippijnen en werkte onder de Hanunoo Mangyan van het eiland Mindoro. De term ‘Mangyan’ wordt gebruikt voor de zes etnische bergstammen, elk met hun eigen taal en cultuur. Daardoor had elke bergstam ‘eigen’ zendelingen nodig. In 1976 sloot Francis Bezemer de rij van de wisselende samenstelling van het Hanunoo-team en werkte ruim 13 jaar met Elly samen. Avond aan avond werkte Elly, bij het licht van een petroleum lampje, in hun bamboe huisje met een groep Hanunoo gelovigen aan de bijbelvertaling. In 1985 werd de 1e uitgave van het Hanunoo Nieuwe Testament feestelijk verwelkomd. In 2010  werden de Hanunoo gelovigen uitgedaagd door OMF en SIL (Wycliffe) om het Oude Testament te gaan vertalen!

Ik ben Elisabeth Tacio, vrouw van Lemer en moeder van twee jongetjes. We wonen in het dorpje Bait, onder de rook van Mansalay. Ik heb de opleiding voor onderwijzeres gedaan, maar nu werk ik als bijbelvertaler en ben de Heer dankbaar dat ik mee mag helpen zodat mijn ethnische groep, de Hanunoo, de Bijbel in hun eigen taal mogen krijgen.

 

In 2012 bezocht het SIL-echtpaar Kermit en Raquel Titrut mijn ouderlijk huis. Zij hadden mijn vader, Maligday, leren kennen tijdens een vertalers-workshop in Calapan, de hoofdstad van het eiland. Het echtpaar werkte samen met mijn vader aan de vertaling van het Oude Testament. Ik luisterde wanneer zij bezig waren. Op een dag vroegen ze wat voor werk ik deed, maar op dat moment zat ik zonder. Toen zij terugkeerden naar hun huis in San Jose, aan de andere kant van het eiland, vroegen zij of ik mee wilde komen. Terwijl ik bij hun verbleef, bemerkten zij mijn aanleg om te vertalen en vroegen of ik mij bij hun team van bijbelvertalers wilde aansluiten.

 

Tussen de regelmatige workshops in Calapan door, werkte ik thuis aan de vertaling. Ondertussen was ik getrouwd en kreeg twee kinderen. Als vertaler heb je soms tijden dat je goede voortgang maakt, maar ook tijden dat het langzaam en moeizaam gaat. Als de kinderen ziek zijn, of als er tyfoons zijn. En verder is er een minimale internetverbinding in mijn dorp. Om verbinding te kunnen maken met de vertaal-server of voor het zenden/ontvangen van e-mails, moest ik 15 minuten met een motor naar de hoofdweg. Ook is elektriciteit een heikel punt, want dat hebben we niet in huis. Ik kan alleen mijn laptop opladen d.m.v. een klein zonnepaneel. Maar nu hebben we een huis gebouwd op 10-15 minuten loopafstand van elektriciteit!

 

Het is fijn om met vertalen bezig te zijn want daardoor leer ik veel van de Bijbel. Ik ben dankbaar dat de Heer mij deze bekwaamheid heeft gegeven. Ik werk samen met mijn vader en mijn man en wij vullen elkaar goed aan. Nog een paar maanden hard werken aan correcties e.d. voordat het bestand naar de vormgever en drukker kan! Ook onze stamgenoten zien er heel erg naar uit om een Bijbel in onze eigen taal te hebben! Medio volgend jaar zou het zover kunnen zijn…!!

Bid mee

  • Dank voor de inzet van het vertaalteam die zoveel werk en tijd hebben gestoken in het vertalen van de complete Bijbel in de Hanunoo-taal.
  • Bid voor een voorspoedige afronding en voldoende financiële middelen om de Bijbels te kunnen drukken.

Doe mee

Wil je bijdragen aan het beschikbaar komen van de Bijbel in het Hanunoo? Een gift is van harte welkom op rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96 ten name van OMF Nederland, omschrijving: P65252K of doneer direct.

Het plan is om 3000 bijbels te laten drukken. Kosten bedragen €27.000,-

Start typing and press Enter to search