Gebed voor Taiwan

We nodigen je uit om te bidden voor Taiwan. Dit kan je doen door vijf dagen te bidden voor vijf belangrijke thema’s. Jouw gebed helpt mee om de mensen in Taiwan te bereiken.

Ondanks haar moderne, geavanceerde steden en de toenemende Westerse invloed, kent Taiwan een traditionele samenleving. De bevolking aanbidt een omvangrijke godenwereld, bevolkt met geesten en voorouders. Slechts vijf procent van de bevolking kent Jezus en aanbidt de enige ware God. God verlangt ernaar dat arbeidersgezinnen- en gemeenschappen tot vrijheid komen in Christus.

Bid met ons mee voor een geestelijke doorbraak onder deze onbereikte mensen in Taiwan. Jouw gebed zal deuren openen, gelovigen bemoedigen, bolwerken slechten en God verheerlijken.

Download hieronder de pdf met gebedspunten.

Start typing and press Enter to search