header website diaspora

Oost-Aziaten verwelkomen?

Wat is Diaspora werk?
Het Diaspora werk van OMF richt zich op Oost-Aziaten die tijdelijk in Nederland wonen. Doel is om hen te bereiken met het Evangelie en toe te rusten, zodat zij na terugkeer in Azië het Evangelie kunnen delen met hun eigen landgenoten.

Waarom Diaspora werk?
Door de diaspora is het zendingsveld ‘op onze stoep’ gekomen. Het is gemakkelijk geworden om Oost-Aziaten te bereiken, want ze wonen bij ons in de buurt. We kunnen in Nederland blijven wonen, hoeven geen nieuwe taal te leren en zijn toch in staat om het Evangelie te delen met mensen die in hun eigen land weinig toegang hebben tot het Evangelie. Doordat zij op hun beurt de taal, cultuur en gewoonten van Azië goed kennen, kunnen zij bij terugkeer naar hun thuisland veel gemakkelijker dan wij het Evangelie delen in Oost-Azië. Diaspora werk is daarom een heel strategische manier van zending, gericht op Oost-Azië. We noemen dit werk ook wel ‘Diaspora Returnee Ministry’ (DRM).

Hoe ziet het OMF Diaspora werk in Nederland er uit?
In Nederland werkt een (nog) klein team van mensen onder Chinese studenten. Het team bestaat uit twee teruggekeerde OMF zendingswerkers en twee Chinese christenen. Zij hebben contacten met Chinese studenten, bouwen vriendschappen op, doen Bijbelstudie en bereiden de studenten voor op terugkeer naar Oost-Azië.

Hoe gaat het verder als de studenten weer terug zijn in hun thuisland?
Via het netwerk van DRM wordt de jonggelovige in contact gebracht met lokale christenen, bij voorkeur met een lokale kerk. Een lokale kerk is er echter niet altijd. Ook ontstaan er steeds meer ‘returnee churches’; kerken waarin jonge christenen met een buitenlandervaring elkaar opzoeken en bemoedigen in hun groeiende geloof.

Wat kan ik doen?
Misschien wil je betrokken zijn door het openstellen van je huis voor Chinese studenten van de universiteit in je buurt. Of misschien wil je betrokken zijn in gebed voor mensen die werken onder studenten. Neem dan contact op met het OMF kantoor.

Ik dacht misschien leid God me naar het zendingsveld, in de zin van dat ik dan weg zou moeten. Maar ik realiseerde me dat we hier ook een zendingsveld hebben, omdat mensen van elke stam en natie hier naartoe komen. Mijn zendingsveld is hier.

Start typing and press Enter to search