De toekomst van zending in een Covid-19-wereld

De impact van Covid-19 op het zendingswerk is voelbaar. In het Westen staan kerken en organisaties onder druk om de huidige vormen van zendingswerk voort te zetten. In de rest van de wereld lijden de armsten veelal onder de impact van het virus en het bijbehorende overheidsbeleid. De toekomst van het zendingswerk zal gaan veranderen.

Het landschap van zending is al veranderd
In de afgelopen decennia is er al veel veranderd door de enorme groei van de Christelijke kerk in het zuidelijke deel van de wereld. De kerk in het Westen geeft hier steeds minder leiding, en er worden minder zendelingen uitgezonden vanuit het Westen. Dit proces wordt versneld door de grote impact van Covid-19 op economisch, politiek en sociaal gebied. Jason Mandryk herinnert ons daaraan: ‘Zoals we in het verleden hebben gezien: lokale bedieningen en bewegingen binnen zending maken het mogelijk om Koninkrijkswerk te doen dat effectief, passend en duurzaam is.’ 1

De waarde van lokale mensen erkennen en versterken
De uitdagingen waar westerse zendingsinitiatieven momenteel mee worden geconfronteerd zullen uiteindelijk helpen om de balans te herstellen ten gunste van lokale zending en bediening. OMF heeft sinds haar oprichting het cruciale belang ingezien van het aanmoedigen van inheemse -dat wil zeggen plaatselijk geboren- initiatieven. Deze initiatieven stellen lokale christenen in staat om grenzen over te gaan en het evangelie te verkondigen. We noemen dit een ‘inheemse zendingsbeweging’. Zulke zendingsbewegingen nemen allerlei vormen aan zodat veel verschillende bedieningen worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld bedieningen die zich concentreren op het gaan over culturele grenzen binnen het eigen land, of bedieningen die de grenzen oversteken en arbeiders sturen naar afgelegen gebieden en culturen.

In grote lijnen zien we binnen OMF drie soorten zendingsbewegingen:

  • Oost-Aziaten die het evangelie brengen aan Oost-Aziaten;
  • Oost-Aziaten die het evangelie brengen aan niet-Oost-Aziaten;
  • Niet-Oost-Aziaten die het evangelie brengen aan Oost-Aziaten.

Sommige van deze bewegingen zijn verbonden met OMF, andere niet. Sommige zijn oud en gevestigd, andere zijn net in opkomst. OMF heeft het voorrecht om in verschillende stadia, op gepaste wijze, inzichten, expertise en middelen te delen. Het is belangrijk dat we luisteren naar en leren van dergelijke bewegingen. Ze verschillen vaak van OMF op organisatorisch, cultureel en theologisch gebied. Als we echter tijd investeren in het opbouwen van relaties en daarbij een houding van dienstbaarheid aannemen, kan God ons allemaal gebruiken om samen manieren te creëren om het evangelie in een veranderende wereld te verspreiden.

Verder denken dan de geprofessionaliseerde wereld van wereldwijde zending
Een ‘zendingsbeweging’ is niet per se een ‘zendingsorganisatie’. Hoewel er ervaringen zijn die kunnen worden doorgegeven door organisaties zoals OMF, moeten we niet vergeten dat zendingsorganisaties nog maar een relatief korte periode bestaan. Het overgrote deel van de evangelieverkondiging is in feite gedaan door ‘gewone’ mannen en vrouwen, niet door ‘professionele’ zendelingen.

De Covid-19 crisis versnelt deze beweging. Omdat veel zendelingen naar hun thuisland moesten terugkeren, hebben plaatselijke christenen met hernieuwde kracht en initiatieven het werk voortgezet. Dit is de tijd om deze goede initiatieven van harte te erkennen en ondersteunen. Wij als westerlingen mogen meer gericht zijn op het dienen en toerusten van dergelijke gemeenschappen. De vraag van een leraar uit de
Afrikaanse kerk is relevant voor veel van onze Oost-Aziatische contexten: ‘Bouwt de geprofessionaliseerde wereld van zending met al zijn plannen, conferenties, gebruiken en inspanningen het werk van inheemse zendingsbewegingen op, of breekt het alleen maar af?’ 2

Ondanks de enorme verstoring van onze plannen door Covid-19, blijft de Heilige Geest volgelingen van Jezus in heel Oost-Azië bekrachtigen. Of het nu gaat om online Bijbelstudies of om plaatselijke gemeenschappen te dienen die worstelen met maatregelen en een gebrek aan middelen, het goede nieuws van het Koninkrijk wordt gezien en gehoord.

In een wereld vol ontwrichting en onzekerheid moeten we niet vergeten dat God er vaak voor kiest om op nieuwe manieren te werken. De noodzaak is om Gods volk toe te rusten voor levenslang discipelschap dat in staat stelt om allerlei grenzen te doorbreken en het evangelie van Jezus Christus te delen.

Dit artikel is een bewerking van het Engelstalige artikel geschreven door dr. Peter Rowan en bevat twee voetnoten:
1) Jason Mandryk, Global Transmission – Global Mission: ‘The impact and implications of the Covid-19 Pandemic’, Operation World Free E-Book, 2020, blz.38.
2) David Killingray, ‘Het evangelie doorgeven: inheemse zending in Afrika.’ Transformatie 28:2 (2011), 100.

Start typing and press Enter to search