Families in Laos

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.” – 1 Korinthiërs 13:4-5

Gaew en haar vriendinnen waren aan het leren hoe je kinderen op moet voeden. Ze maakten daarbij gebruik van het boek Spreuken. Na een levendige discussie vroeg de leraar: “Hoe laten jullie liefde aan je kinderen zien?” Gaew en haar vriendinnen keken hem vragend aan. Hadden ze hem verkeerd begrepen? De leraar vroeg: “Bid je met hen? Of zeg je dat je van ze houdt? Of bedank je ze dat ze je hebben geholpen?” Weer dezelfde wazige blikken. Eindelijk zei een van de vrouwen: “Dat soort dingen doen we niet.” Even later voegde ze eraan toe: “We voeden onze kinderen op zoals we dat doen met kippen: we voeden ze en laten ze vrij rondrennen.” Het was een grappige vergelijking, maar de vrouwen lachten omdat het zo dicht bij de waarheid lag.

De meeste dorpelingen in Laos geloven dat ze kleine kinderen niets bij kunnen brengen. Dat geldt ook voor christelijke ouders. Ze leren hun kinderen niets over God voor hun tiende levensjaar. Het gevolg is dat kinderen in christelijke gezinnen net zo ongemanierd en ongehoorzaam zijn als kinderen uit niet-christelijke gezinnen. Gaew gaf toe: “Soms zeg ik tegen mijn kinderen, ‘Ik hoop dat je dood gaat!’” Deze grove manier om kinderen aan te sporen zich beter te gedragen, is erg normaal in de Lao maatschappij, maar heeft geen positief effect.

In discussies met Lao mensen, gelovigen en ongelovigen, komt een hartverscheurende waarheid bovendrijven: er zijn maar weinig mensen die echte liefde ervaren in hun familie. Integendeel, veel relaties binnen Lao families zijn gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid, in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dit maakt dat veel mensen zich leeg voelen van binnen en hunkeren naar liefdevolle aandacht, maar niet weten hoe ze die kunnen vinden.

Bid je mee voor de Lao?

  • Vraag Jezus Zichzelf te openbaren aan de Lao bevolking als Degene die hen liefheeft en volledig accepteert.
  • Bid voor het maken van studiemateriaal over relaties binnen de familie en het opvoeden van kinderen gebaseerd op de Bijbel.
  • Vraag de Heilige Geest Lao christenouders te overtuigen dat ze nooit zullen liegen of ruwe taal zullen gebruiken tegen hun kinderen. Bid dat zij in hun gezin Gods wegen actief zullen leren en voorleven.

Start typing and press Enter to search