Directeur neemt afscheid

Helaas heeft onze huidige directeur, Maarten Kommers, aangegeven dat hij zijn bediening binnen OMF Nederland aan het eind van het jaar zal beëindigen. Helaas, zeggen we, omdat we in Maarten een heel fijne directeur hebben gehad. Een man met passie en visie voor zending, iemand die op integere wijze er naar zoekt om de Heere te dienen, en die de gave heeft om visie te verwoorden, uit te dragen en te vertalen naar de praktijk van ons werk.

We halen nog een keer de woorden aan die Maarten zelf gebruikte in het persbericht:

 ‘We kijken terug op zes goede jaren waarin we het werk van OMF in Nederland hebben mogen zien groeien. Na een periode van 15 jaar als gezin fulltime betrokken geweest te zijn in het zendingswerk in buiten- en binnenland, gaan we ons nu oriënteren op een andere rol en werkplek. De liefde voor Gods werk, onze naaste en de schepping zal daarin met ons mee blijven gaan’.

Tegelijkertijd geloven we dat als de Heere Maarten een andere weg wijst, hij die ook moet gaan, en dat God Zelf ook weer voor ons gaat voorzien. Het proces van zoeken naar een nieuwe directeur is inmiddels van start gegaan. Omdat niet bekend is hoe lang dat gaat duren, heeft het bestuur Sam Lee benoemd als interim directeur, zodat er voldoende tijd is om door Maarten ingewerkt te worden.

  • Wilt u met ons mee bidden dat God degene die Hij op het oog heeft als directeur van OMF Nederland wil roepen en bereid maken, en aan ons bekend wil maken.
  • Wilt u bidden voor ons, kantoorstaf, dat wij de wijsheid en de kracht krijgen om aan ons werk leiding te geven op de manier zoals God dat wil.

In de komende editie van ons magazine ‘Vertel het Door’ kunt u een uitgebreid interview lezen met Maarten en Arine Kommers. (Verschijnt half december, abonneren kan hier.)

Op D.V. vrijdag 25 november nemen Maarten en Arine officieel afscheid. Dit zal plaats vinden in een kleine kring.

Start typing and press Enter to search