Deze boodschap is zo anders!

Wendy was een rustig meisje dat het goed deed op school. In China wordt onderwijs, hard leren en prestatie hoog gewaardeerd. Het succes dat ze op jonge leeftijd al boekte op school legde de basis voor het gevoel dat ze door hard werken en volhouden (doorzetten) al haar doelen kon behalen.

Toch gingen haar prestaties ook gepaard met angsten. Er waren tijden dat ze zich afvroeg of ze misschien jong zou sterven. Het denken aan de dood jaagde haar angst aan. Er was haar altijd geleerd dat het begrip God slechts een onderdeel was van de traditionele westerse cultuur.

Ze slaagde voor haar examens en ging studeren aan de universiteit. Daar werd ze lid van een groep die gezamenlijk boeken las en besprak. In die groep zaten ‘toevallig’ veel christenen. Ze sloot vriendschap met hen, en zij deelden hun geloof met haar. Wat vooral veel indruk op haar maakte, was de kwaliteit van hun leven. Hun levenshouding verschilde sterk van die van haar andere vrienden. Ze leken meestal dankbaar en liefdevol. De realiteit van God was nog mijlenver weg van het diepste van haar hart, maar deze dingen waren positieve zaadjes die gezaaid werden in haar denken.

Na het behalen van haar Bachelor was het tijd voor een Master studie in Nederland. Plotseling werd ze geconfronteerd met een andere taal en cultuur. De hoeveelheid van lesstof voor haar studie overweldigde haar en de diep verstopte angsten kwamen in alle hevigheid naar de oppervlakte. Zou ze het wel redden met haar studie?

Terwijl de zorgen door haar hoofd spookten, herinnerde ze zich de Christenen weer die de houding en de kracht schenen te hebben die zij nu juist zo nodig had. Ze hoorde van een wekelijkse Bijbelstudie die vlakbij de campus gegeven werd door een Nederlands echtpaar en vrienden van hen. Deze ‘introductie op het christelijk geloof’ begon ook met een maaltijd waar zo’n 10 tot 25 studenten wekelijks op af kwamen.

Wendy is een denker. Ze geeft de voorkeur aan luisteren naar de vragen die anderen stellen terwijl ze intussen actief overdenkt wat ze hoort. Deze boodschap is zo anders! Er is haar altijd geleerd dat er geen God is, en dat intelligente en wetenschappelijk onderwezen mensen het station van bijgeloof waren gepasseerd. Het kostte haar maanden voordat ze in staat was om iets te begrijpen en te evalueren van de nieuwe ideeën die ze hoorde.

Haar conclusie? De wereld kon niet toevallig ontstaan zijn. Bovendien kunnen de gebeurtenissen in de Bijbel niet verzonnen zijn als deze zoveel  mensenlevens hebben veranderd. Ze begon zich ook te realiseren dat ze een zondaar was; ze had gelogen, was egoïstisch geweest en had mensen gekwetst. Na een half jaar gaf ze haar leven aan God en dat voorjaar werd ze gedoopt.

Nu, een jaar later, blijft ze steeds verder groeien in haar geloof terwijl ze zich voorbereidt op terugkeer naar China. Ze heeft geleerd dat God haar niet altijd geeft waar ze om vraagt, maar dat Hij daar een doel mee heeft. Ze is vast van plan om God te dienen wanneer ze afgestudeerd is en naar haar land zal terugkeren.

Heb je opgemerkt dat ‘gewone’ christenen invloed hebben gehad op het leven van Wendy? Zowel de medestudenten in China als de buitenlanders op de campus waar ze studeerde zijn gewone mensen wiens leven luider sprak dan alle propaganda tegen God die Wendy hoorde toen ze opgroeide.

 

Start typing and press Enter to search