De Vredevorst

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:6

Een van de titels die in de profetieën van Jesaja aan onze Heere gegeven wordt is ‘Wonderlijk, Raadsman’. En het is waar, Hij is wonderlijk in raad en uitmuntend in Zijn werk. Hij rust Zijn kinderen uit voor hun bediening, en bereidt hen voor op de erfenis van de heiligen in het licht, op een manier die wij niet kunnen verzinnen, laat staan uitvoeren. Als ze daar dan op voorbereid zijn, als de laatste glanslaag is aangebracht en de laatste nuancering verricht, neemt Hij hen, die wij liever bij ons zouden houden, weg, om het paradijs boven te verfraaien.

Wij weten niet waarvoor Hij ons aan het gereed maken is, en daarom begrijpen we niet veel van wat Hij doet, en kunnen dat ook niet. Maar we kunnen wel iets beters doen; we kunnen Hem vertrouwen. Overwinnend geloof, niet slechts onderwerping aan Gods wil, maar een uitbundige blijdschap over Zijn wil, ook als dat het einde van ons natuurlijke leven betekent, kan op dit moment al verwachtend zingen, zoals we dat spoedig met elkaar zullen doen: ‘Onze Jezus heeft alles wel gemaakt.’

In dit gedeelte van Jesaja, vertelt de profetie ons dat de heerschappij op de schouders van de Wonderlijke Raadsman rust, die ook de Vredevorst wordt genoemd. En het gaat verder met: Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. (Jes.9:7). Eerst wordt Hij Zelf aan ons voorgesteld, dan Zijn heerschappij en vrede, blijvende vrede. Hoe vaak missen we die vrede doordat we in gebreke blijven, omdat wij Hem niet hartelijk toelaten in ons leven en niet instemmen met – en meewerken aan Zijn heerschappij.

En toch is het geen meedogenloze of willekeurige heerschappij. De hand die de scepter vasthoudt is een doorboorde hand, de schouder waar de heerschappij op rust, heeft eerst het zware kruis voor ieder van ons gedragen. Zou het niet veilig zijn om de heerschappij te vertrouwen van Degene wiens liefde ons gered heeft tegen zo’n prijs, en Die ons Zijn eigendom maakte door voor ons met Zijn bloed te betalen?

Gebed:U bent zowel wonderbaar in het raadgeven als uitmuntend in Uw daden. Ik vier Uw koninkrijk en heerschappij als de Vredevorst. Ik wil U steeds meer leren vertrouwen en met U meewerken, ook als ik er niets van begrijp. Amen.

(uit het boekje ‘Geloofsgeheimen’ van James Hudson Taylor)

Dit boekje is gratis aan te vragen bij OMF. (excl portokosten)
Mail hiervoor naar nl.info@omfmail.com

Start typing and press Enter to search