De liefde van God op praktische wijze delen

“Geliefden laten wij elkaar liefhebben.” 1 Johannes 4: 7a

Wanneer we boven de angst en paniek die nu in de wereld heerst uit willen stijgen, dan schieten cliché’s en simpelweg positief denken tekort. We worden overspoeld door nieuws en informatie, door waarschuwingen en maatregelen. De noden in de wereld nemen exponentieel toe.
Dit is niet de tijd om de ander aan zijn lot over te laten. Sterker nog, we zouden juist naar een hogere versnelling moeten schakelen om onze naasten lief te hebben door dienstbaarheid, gebed en bemoediging. Liefde is het antwoord op de angst.

De Bijbel leert in 1 Johannes 4:18 dat de volmaakte liefde de angst verdrijft.
Waarom is dit juist in deze tijd zo belangrijk? De liefde van God vult ons met bewogenheid voor de mensen in nood – onze naasten, de mensen in de kerk en in onze directe omgeving die angstig om zich heen kijken. Zij hebben het nodig te weten dat God van hen houdt; nu meer dan ooit! Hoewel momenteel onze bewegingsvrijheid beperkt is, hoeft dat niet te betekenen dat er geen manieren zijn om onze dienstbaarheid te betonen. Onze naasten zijn in nood, en dat biedt ons een uitgelezen kans om hen de liefde van Jezus te tonen. Wij kunnen hen namelijk geen geloof geven, maar wel Gods liefde laten zien.

Gods liefde uitdelen
Zelden heeft iemand van ons een economische crisis van deze omvang meegemaakt. Bijna iedere industrie, midden- en kleinbedrijven, de reisbranche, horeca, evenementen, de auto-industrie en de middenstand en ja, zelfs zendingsorganisaties als de onze, worden hierdoor getroffen. Deze crisis raakt ons allemaal, wat voor ons betekent dat er legio mogelijkheden zijn om te dienen en contact te maken met hen die geraakt zijn door de crisis.

We hebben de mogelijkheid om op praktische wijze Gods liefde uit te delen aan mensen die wij gisteren misschien nog niet eens kenden. God opent op bijzondere wijze de harten van mensen. En de boodschap waar zij het meest naar hongeren is deze: dat God van hen houdt en dat Hij begaan is met elk detail van hun leven.

Als men van de eerste schrik bekomen is, en we zien waar de tekorten en problemen zijn, geloof ik dat God deuren zal openen in onze persoonlijke levens en in kerkelijke gemeentes. We moeten bereid zijn om op innovatieve en creatieve wijze te dienen.

Liefde uitdelen door de sociale media
Wellicht heeft u er niet veel mee, maar in de komende maanden zal sociale media een belangrijk instrument zijn om in te contact te blijven met de gemeente. Kerkdiensten worden uitgezonden via livestream. Er komen steeds meer Facebook-groepen bij. Instagram-live is een bron van bemoediging en gebed.

Deel Gods liefde tastbaar uit
Informeer bij je kerkelijke gemeente hoe je vanuit huis mee kunt bouwen aan Gods Koninkrijk. Wellicht door mensen op te bellen, door te reageren op berichten, of door het delen van berichten op de sociale media. Misschien door te bidden voor de voorganger, de kerkelijke leiders of gemeenteleden.

2 Korintiërs 5:14 “Want de liefde van Christus dringt ons,” wordt in The Passion Translation uitgelegd als: Want het is de liefde van Christus die onze passie aanvuurt en ons dringt, omdat wij er ten diepste van overtuigd zijn dat Hij Zijn leven voor ons allen gegeven heeft. (TPT)

Het is Zijn liefde die ons drijft om dienstbaar te zijn. Wanneer we gegrond zijn in Zijn liefde, ons niet overgeven aan angst, dan kan de Heer deze tijd gebruiken voor Zijn glorie! Deze periode vraagt niet van ons om weg te blijven en ons te verstoppen, maar om nieuwe mogelijkheden te vinden om de liefde uit te delen, om te dienen, om te geven en te bemoedigen.

 

Start typing and press Enter to search