De ‘eerste’ ThuisFrontCommissie

“En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde.

En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die Hem dienden uit hun eigen bezittingen”. (Lucas 8:1-3 HSV).

Een aantal jaren geleden nam ik deel aan een actieve wandelvakantie in Israel. We liepen een route van Nazaret naar Kapernaum, een tocht van ongeveer 45-50 kilometer. Het is geen gemakkelijk gebied daar tussen Nazaret en het meer van Galilea. Het is redelijk heuvelachtig en vooral heet en warm. Veel water mee voor onderweg, inclusief voldoende eten, zonnebrandcrème, hoed, en goede wandelschoenen waren noodzakelijk.

Als je daar dan loopt en de omstandigheden aan den lijve ervaart, dan is het beter voor te stellen hoe het gaan en staan van de Here Jezus geweest moet zijn wanneer we in de Bijbel lezen dat de Here vertrok van Nazaret en naar Capernaum gaat, rondtrekkende in Galilea en Israel.

In bovenstaande tekst uit Lucas lezen we een stukje echte menswording van de Here Jezus. Ook de mens Jezus had onderweg water, eten en verzorging nodig. Wat fijn dat er dan vrouwen en anderen bij Hem en de discipelen waren om Hem te dienen. De genoemde drie vrouwen en de anderen dienden de Here Jezus door vanuit hun eigen middelen en bezittingen te voorzien in de verzorging van eten en drinken en verdere noodzakelijke levensbehoeften. Het griekse woordje autois geeft aan dat deze ondersteuners niet alleen voor Jezus zorgden maar ook voor de twaalf discipelen die met Hem meereisden. Het is niet oneerbiedig bedoeld, maar we zien hier de eerste vormen van een thuisfrontcommissie/team in wording.

Laten we nog iets dieper gaan, want het gaat niet alleen maar om het verzorgen in de praktische zaken. Het is de Here Jezus zelf die eerst in actie kwam. Hij roept de 12 disicpelen op om hem te volgen. Bij de genoemde Maria moest eerst genezing plaats vinden. De Bijbel vertelt in die zin geen details over de andere volgelingen. Maar we kunnen ons indenken dat een ieder persoonlijk zich of geroepen of getrokken voelde tot het volgen van Jezus.

Hoe zit bij ons wanneer we in de gemeente mensen uitzenden? Zeker, de roeping van desbetreffende persoon wordt getoetst. Voorbereidingen voor uitzending worden gestart, een TFC wordt gevormd en in alle noodzakelijke ondersteuning wordt voorzien. Maar bent u/jij ook geroepen voor deze taak? Het volgen van Jezus anno 2015 is een afspiegeling van het volgen van de vrouwen en anderen in Lucas 8. Daar waar de zendelingen erop uitgaan, prekende en verkondigende het Evangelie van het komende Koninkrijk, hebben zij onze ondersteuning nodig. Doet u, doe jij ook mee?

Start typing and press Enter to search