Wij werken onder andere samen met de volgende partners:

logo-nochoice-oranjebalk_web

NO CHOICE is een campagne van 14 organisaties die samen de wens delen om deze 3 miljard ‘minst bereikten’ te bereiken met het Evangelie. Zodat ook zij Jezus leren kennen.

Onder de minst bereikten verstaan we alle mensen die door de plek waar ze leven of de cultuur waarin ze leven niet in aanraking komen met christenen. Je vindt hen in een onherbergzaam gebied. Of een land waar evangelisatie verboden is. Maar ook in een westerse miljoenenstad. En zelfs in Nederland zijn er culturen die zo gesloten zijn, dat het verhaal van Jezus aan hen nog nooit is verteld.

www.no-choice.nl

CAMA-ZENDING
CAMA is een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging van gemeenten die jarenlange ervaring heeft in het stichten en ondersteunen van gemeenten. Er is een unieke verbinding met de ABC-gemeenten in Nederland en de Stichting CAMA wereldwijd.
www.camazending.nl

cama_zending_logo-1000
logo_cgk-zending

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) hebben een landelijk deputaatschap, kortweg ‘zending’ genoemd, die namens de kerken het eigenlijke werk doet, samen met de plaatselijke kerken. Binnen het deputaatschap zijn er kleinere commissies die zich met de zendingsgebieden bezighouden. Er wordt zendingswerk gedaan of ondersteund in diverse landen. Ook helpt de CGK bij zendingswerk onder buitenlandse studenten in Nederland.
www.cgk.nl

GZB
De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven.
www.gzb.nl
logo_gzb
logo_kerkinactie
KERK IN ACTIE
De Protestantse Kerk in Actie: met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke protestantse lokale gemeenten, in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Kerk in Actie maakt deel uit van dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.
www.kerkinactie.nl
VPE
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest.
www.vpe.nl
logo_vpe
logo_deverrenaasten

DE VERRE NAASTEN
De Verre Naasten is de uitvoerende organisatie van Deputaten Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland. De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dat doen we in samenwerking met lokale kerken of christelijke organisaties.
www.deverrenaasten.nl

Wij zijn lid van:

MissieNederland

De Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) fuseerden in 2013. In 2015 is hun naam veranderd naar MissieNederland. MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven.

www.missienederland.nl

MissieNederland-vrijstaand—web
logo-nzr

NEDERLANDSE ZENDINGSRAAD (NZR)
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. NZR biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.
www.zendingsraad.nl

Start typing and press Enter to search